Col·lección «Una Ullada a la Història»


QUART DE POBLET, ART I PATRIMONI
Josep Lluis Cebrián i Molina
DIN A4 132 pp. ISBN: 84-930828-3-X
(PVP 18 euros)

Index

pàg

Introducció 7
El pont vell 8
El castell 11
La cisterna 16
L'Ermita de Sant Onofre 20
El presbiteri 27
Les capelles laterals 29
La creu de l'Ermita 38
L'alqueria de Sant Onofre 41
L'esglèsia de la Purissima 43
Capella de la comunió 58
El retaule de judici final 64
L'orgue de Melquisedec 70
El molí de la vila 74
El palau del marqués del Tremolar 77
Vil·la Fermosa 79
El Casino de l'Amistat 80
Els fumerals industrials 83
Arquitectura industrial 89
Ceràmica arquitectònica 91
Escultura urbana 101
Alguns edificis interessants 103
Arquitectura i enginyeria del desenvolupament 110
La factoria Elcano 110
L'Hospital Militar 112
La cassola i el Pla Sud 114
L'esglèsia de Santa Cecília 116
Apèndix 118
Bibliografia 128

 

Este llibre inicia la segona col.lecció de l'editorial Ulleye. Esta col.lecció davall el nom de "Una Ullada a la història" pretén ser l'estimul que incidisca en els nostres ulls i amb això permeta al nostre cervell no oblidar la nostra història en els seus múltiples aspectes.

Esta col.lecció està oberta a tots els que investiguen sobre la nostra societat en els seus distints aspectes històrics i espera ser el vehicle per mitjà del qual els seus treballs no s'obliden en algun calaix per falta d'ajuda per a la seua publicació.

Per això tot aquell que ho desitge pot dirigir-se a la nostra editorial i proposar la publicació del seu treball, sempre que aquest siga inèdit

Ulleye va nàixer fa uns anys a Xàtiva, comarca de La Costera, amb un fi en el qual el món de la visió és el centre. Mirem la història del nostre poble, ciutats, edificis, etc. i aprenguem el que ella ens revela.

Ulleye

Si l'interessa aquest llibre contacte amb nosaltres
en web http://www.ulleye.com
mitjançant el correu electrònic ulleye@ulleye.com
o per correu postal
ULLEYE - Apartat de Correus 170 - 46800 XÀTIVA (València)