I JORNADES D’ART:

L’ART MONÀSTIC

 

XÀTIVA, 3, 4 i 6 D’AGOST

 

CURS D'ESTIU

CONVALIDABLE PER 2 CRÈDITS DE LLIURE OPCIÓ

DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

 

 

LLOC:

 CASA DE LA CULTURA, C/ Montcada, 7 - XÀTIVA

 

 

HORARI:

MATÍ DE 10 A 13:30 HORES: CONFERÈNCIES I TAULA REDONA

 VESPRADA A LES 20 HORES: VISITES GUIADES I CONCERT D’ORGUE

 

 

ORGANITZA:

ULLEYE

www.ulleye.com  -  www.xativa-llibres.com

 

 

PATROCINA:

Impremta PAPIRO – XÀTIVA

 

 

COL·LABORA:

TALLER DE CERÀMICA VALLÈS 16 – XÀTIVA

 

 

 DIRECCIÓ:

 ALBERT FERRER I ORTS

JOSEP LLUÍS CEBRIÁN I MOLINA

ANTONI LÓPEZ I ALEMANY

JOSEP-MARÍ GÓMEZ I LOZANO

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA – ULLEYE

 

INSCRIPCIÓ:

20 €  (44 € amb crèdits de lliure opció)

 

CERTIFICATS:

De la Universitat als què desitgen crèdits de lliure opció.

De l'organització a la resta d'assistents.

(Assistència mínima al 80 per cent de les sessions)

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:

Concert d'òrgue en l'Esglèsia de Montesa el divendres 6 d'agost.

Exposició de ceràmica d'ús monacal al Taller de Ceràmica Vallès 16 - XÀTIVA

 


 

P R O G R A M A :

 

 

Dilluns 3 d’agost
  9.45 h - Presentació de les I Jornades d’Art.
ART I ARQUITECTURA EN LES CARTOIXES VALENCIANES
10.00 h  -  La Cartoixa de Portaceli  (Serra) - Francisco Fuster Serra.
11.00 h  -  La Cartoixa de Valldecrist  (Altura) - Dr. Josep-Marí Gómez i Lozano
12.00 h  -  Descans
12.30 h  -  La Cartoixa d’Ara Christi (El Puig) - Dr. Albert Ferrer Orts
13.30 h  -  Fi de la sessió
20.00 h  -  Visita a l’exconvent de la Mercè de Xàtiva
 
Dimarts 4 d’agost
10.00 h  -  Montsant i el  Cister - Josep Lluís Cebrián i Molina
11.00 h  -  Els orígens del convent de Santa Clara  - Dr. Agustí Ventura.
12.00 h  -  Descans
12.30 h  -  L’ofici d’orfebre i la seua relació amb els  convents  – José Luis March Ramos
13.30 h  -  Fi de la sessió
20.00 h  -  Visita a l’exconvent de St. Onofre el Nou de Xàtiva
 
Dijous 6 d’agost
10.00 h  -  L’orde de Montesa – Josep Cerdà i Ballester
11.00 h  -  Descans
11.30 h  -  Taula redona: El patrimoni monàstic al País Valencià
  • Josep Cerdà

  • Albert Ferrer

  • Josep Lluís Cebrián

  • Agustí Ventura

  • Josep-Marí Gómez

  • Emili Balaguer

13.30 h  -  13.30 h - Fi de la sessió

20.00 h  -  Visita a l’església i el castell de Montesa.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:

Concert d’orgue a l’Església de Montesa.

(programa a base de peces del valencià Joan Baptista Cabanilles)

Exposició de ceràmica d'ús monancal

 

 


 

PONENTS

 

DR. ALBERT FERRER ORTS

Premi extraordinari de doctorat de la UV-EG (2005) . Professor associat del Dpt. d'Història de l'Art de la UV-EG . Professor de Secundària a Mislata

 

DR. JOSEP-MARÍ GÓMEZ I LOZANO

Professor associat de la Facultat de Belles Arts (UPV) . Professor de Secundària a Torrent

 

FRANCISCO FUSTER SERRA

Investigador acreditat internacionalment en temes cartoixans, particularment de les cartoixes de la Corona d'Aragó, en especial les valencianes i Porta Coeli.

 

JOSEP LLUÍS CEBRÍAN I MOLINA

Llicenciat en Història de l’Art.

 

DR. AGUSTÍ VENTURA I CONEJERO

Cronista oficial de Xàtiva. Catedràtic de Llatí – I.E.S. “Josep de Ribera”

 

JOSEP CERDÀ

Llicenciat en Geografia i  Història. Cronista oficial de Montesa

 

JOSÉ LUIS MARCH RAMOS
Professor de l’Escola de Ceràmica de Manises. Descendent d’una família d’orfebres de València.
 
DR. EMILI BALAGUER I PERIGÜELL
Catedràtic d’Història de la Ciència. Universitat Miguel Hernández d’Elx.

 

 


INSCRIPCIÓ:

Nom i cognoms: .......................................................................................................

NIF ........................................ Carrer .......................................................................

Població .............................................................................. codi postal ….......……

E-mail …………………………………………………… Telèfon ………....……………

 

 

PREU:

Fins el 25 de juliol:  20 €

44 € amb 2 crèdits de lliure opció

Després:                  30 € 

54 € amb 2 crèdits de lliure opció

 

Fer l’ingrés a qualsevol oficina de la CAM a nom d’Ulleye:

CODI COMPTE CLIENT (CCC)

Entitat

Oficina

DC

Compte

2090

3186

72

0040282360

 

 

Enviar còpia de l’ingrés i la fitxa d’inscripció a:

 

Per correu electrònic a: ulleye@ulleye.com   

 

Per correu postal aUlleye – Apartat 170 – 46800 XÀTIVA