XII JORNADES D’ART I HISTÒRIA

“Cinc-cents anys del convent de la Consolació”

Homenatge al Dr. Lorenzo Hernández Guardiola

XÀTIVA, 2 AL 4 D’AGOST 2020

 

CURS D'ESTIU

Fullet de les Jornades

 

HORARI:

 

Dia 2:

MATÍ: VISITA GUIADA A BOCARIENT

 

Dia, 3 I 4

MATÍ (3 i 4) DE 9 A 13:30 HORES: CONFERÈNCIES

VESPRADA (3 i 4):  VISITES GUIADES

 

LLOC:

CONVENT DE SANT DOMENEC

XÀTIVA

VISITES GUIADES (Mireu programa)

 

DIES:

2 al 4 d’agost de 2019

 

ORGANITZA:

ULLEYE  

(www.xativa-llibres.comwww.ulleye.com)

 

SECRETARIA:

ulleye@ulleye.com

 

PATROCINA:

IMPRENTA PAPIRO – XÀTIVA

 

TALLER DE CERÀMICA VALLÈS 16, XÀTIVA.

 

DIRECCIÓ:

ALBERT FERRER I ORTS

ANTONI LÓPEZ I ALEMANY

JOSEP-MARÍ GÓMEZ I LOZANO

JOSEP LLUÍS CEBRIÁN I MOLINA

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA – ULLEYE

 

DOCUMENTACIÓ:

Actes de les XI Jornades d’Art i Història a Xàtiva

 

 

INSCRIPCIÓ:

Abans del 15 de juliol: 20 €.   Després: 30 €

Estudiants i aturats (Adjuntar document acreditatiu) abans del 20 de juliol:  15 €,  Després: 20 €

Ningú que no estiga inscrit podrà assistir a les conferències i visites guiades.

 

CERTIFICAT:

 

De l'organització.

(Assistència mínima al 80 per cent de les sessions)

 

Visites guiades:

La informació sobre les mateixes serà donada en el transcurs de les sessions de conferències dels matins.

Solament poden assistir a les visites les persones inscrites al curs.
Gràcies per participar.


 

PROGRAMA

Diumentge, 2 D’AGOST

Matí

10:30

EXCURSIÓ: Bocairent

Josep Vicent Ferre i Domínguez

Dilluns, 3 D’AGOST                                             

Matí

  9:15  

Presentació de les XII Jornades d’Art i Història. Lliurament del llibre d’actes de les XI Jornades.

9:30  

Convent de la Consolació: 500 anys

Agustí Ventura i Conejero

10:30 

Lectura del retablo de San Sebastián, San Bruno y San Vicente Ferrer.

Epidemias, fe y su reflejo en el arte.

Javier Martínez Marqués,

11:30

Descans

12:00

Homenatge a Lorenzo Hernández Guardiola

Dr. José Luís Ferris: La obra literaria de Lorenzo Hernández Guardiola.

Dr. Albert Ferrer i Orts: La investigación en el campo de la historia del arte de Lorenzo Hernández Guardiola.

13:00

Vicent Camarlenc, pintor ceràmic del segle XIX.

Josep Lluís Cebrián i Molina

Vesprada

19:00

EXCURSIÓ: Visita als voltans del convent de la Consolació de Xàtiva

Agustí Ventura i Conejero

 

 

Dimarts, 4 D’AGOST                           

Matí

9:30

Història de dues ciutats (mediterrànies).

Les entrades d’Alfons V el Magnànim a València (1424) i Nàpols (1443)

Dr. Francesc Orts Ruiz

10.30

De Jezabel, Dido i altres dones fenícies: visions a través de l'art.

Dra. Mireia López Bertran

11.30

Descans

12.00

La gobernación de Xàtiva en vísperas de las Germanias.

Dr. Vicente Terol i Reig

13.00

Carnisers i forners de Xàtiva.

Josep Sanchis i Martínez

Vesprada

19:00

EXCURSIÓ: Castell Menor de Xàtiva: rehabilitació de la Torre de l'Esperó

Vicent Torregrosa i Soler

21:00

de les XII Jornades d’Art i Història 2020

 

 


PONENTS

 

JOSEP LLUÍS CEBRIÁN I MOLINA

Historiador de l’Art

JOSEP VICENT FERRE I DOMÍNGUEZ

Catedràtic de Filosofia, Inspector d’educació, exalcalde de Bocairent

ALBERT FERRER I ORTS

Departament d'Història de l'Art, Universitat de València.

JOSÉ LUIS FERRIS

Profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche, escritor y especialista en la vida

y en la obra de Miguel Hernández. Director de la Cátedra Miguel Hernández.

MIREIA LÓPEZ BERTRAN

Doctora en Història de l’Art. Departament d'Història de l'Art, Universitat de València.

JAVIER MARTÍNEZ MARQUÉS

Departament d'Història de l'Art, Universitat de València.

FRANCISCO F. ORTS RUIZ

Departamento de Historia del Arte, UNED

JOSEP SANCHIS MARTÍNEZ

Estudiós dels costums, història i tradicions locals

AGUSTÍ VENTURA I CONEJERO

Catedràtic de Llatí. Cronista Oficial de Xàtiva.

DR. VICENT TEROL I REIG

Doctor en Història Moderna, dir. Arxiu Municipal d'Ontinyent

VICENT TORREGROSA I SOLER

Arquitecte conservador del Castell de Xàtiva.

 

 

INSCRIPCIÓ:

Nom i cognoms: .......................................................................................................

NIF ........................................ Carrer .......................................................................

Població .................................................................................. codi postal ….......……

E-mail ……………..…………………………………………… Telèfon ………....……………

 

Cuota matrícula :

 

Fins el 15 de juliol:   20 €    5

Estudiants i aturats (Amb document acreditatiu) :   15 €   5

                   Després: 30 €     5

                                                                                            20 €   5

 

                                                            Fer l’ingrés a qualsevol oficina de la SABADELL-CAM a nom d’Ulleye:

  

 

IBAN / BIC ES 39

 

0081

0324

96

0001407247

BSAB ESBB

 

Enviar còpia de l’ingrés i la fitxa d’inscripció a:

 

Per correu electrònic a: ulleye@ulleye.com   

 

Per correu postal aUlleye – Apartat 170 – 46800 XÀTIVA