XI JORNADES D’ART I HISTÒRIA

 

XÀTIVA, 1 AL 3 D’AGOST 2019

 

CURS D'ESTIU

Fullet de les Jornades

 

HORARI:

 

Dia 1:

MATÍ: VISITA GUIADA AL MUSEU DE LA PILOTA DEL GENOVÉS I A L’ESGLESIA VELLA DEL GENOVÉS

 

Dia, 2

MATÍ (2 i 3) DE 9 A 13:30 HORES: CONFERÈNCIES

VESPRADA (2 i 3):  VISITES GUIADES

 

LLOC:

CASA DE LA CULTURA

MUSEU DE BELLES ARTS “CASA DE L’ENSENYANÇA”

XÀTIVA

VISITES GUIADES (Mireu programa)

 

DIES:

1 al 3 d’agost de 2019

 

ORGANITZA:

ULLEYE  

(www.xativa-llibres.comwww.ulleye.com)

 

SECRETARIA:

ulleye@ulleye.com

 

PATROCINA:

IMPRENTA PAPIRO – XÀTIVA

 

TALLER DE CERÀMICA VALLÈS 16, XÀTIVA.

 

DIRECCIÓ:

ALBERT FERRER I ORTS

ANTONI LÓPEZ I ALEMANY

JOSEP-MARÍ GÓMEZ I LOZANO

JOSEP LLUÍS CEBRIÁN I MOLINA

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA – ULLEYE

 

DOCUMENTACIÓ:

Actes de les X Jornades d’Art i Història a Xàtiva

 

 

INSCRIPCIÓ:

Abans del 20 de juliol: 22 €.   Després: 30 €

Estudiants i aturats (Adjuntar document acreditatiu) abans del 20 de juliol:  16 €,  Després: 20 €

Ningú que no estiga inscrit podrà assistir a les conferències i visites guiades.

 

CERTIFICAT:

 

De l'organització.

(Assistència mínima al 80 per cent de les sessions)

 

Visites guiades:

La informació sobre les mateixes serà donada en el transcurs de les sessions de conferències dels matins.

Solament poden assistir a les visites les persones inscrites al curs.
Gràcies per participar.


 

PROGRAMA 

DIJOUS, 1 D’AGOST

Matí

10:30

EXCURSIÓ: Visita al Museu de la Pilota i a l’esglesia vella del Genovés.

David Sarasol Moscardó (Director del Museu de la Pilota)

Lola García Albart. (Museu de la Pilota)

Josep Antoni Soler i Escorcia (Historiador)

DIVENDRES, 2 D’AGOST                                              (Casa de la Cultura)

Matí

  9:00  

Presentació de les XI Jornades d’Art i Història. Lliurament del llibre d’actes de les X Jornades.

9:30  

Zenete i Peris a Xàtiva: primer capítol d'un duel a mort.

Dr. Pablo Pérez García (Dpt. d’Història Moderna i Contemporània, UV)

10:30 

L'ombra fugitiva de l'Encobert: figures i imatges entre el profetisme, la

propaganda i la revolta.

Dr. Amadeo Serra Desfilis (Dpt. d’Història de l’Art, UV)

11:30

Descans

12:00

Els sons de la revolta: mostres, crides i processons a la València de les Germanies.

Francisco F. Orts Ruiz (Dpto. de Historia del Arte, UNED)

13:00

A propósito de la fachada del antiguo Hospital de Xátiva y de su autor.

Dr. Federico Iborra Bernad (Dpt. de Composició Arquitectònica, UPV)

Vesprada

19:00

EXCURSIÓ: Visita al Museu del Corpus de Xàtiva.

Jose Sanchis Martínez (Estudiós dels costums, història i tradicions locals)

 

 

DISSABTE, 3 D’AGOST                           Museu de Belles Arts “Casa de l’Ensenyança

Matí

9:30

Oncles, retaules i copons (II). Aportació documental sobre els Borja

en temps de les Germanies

Josep Antoni Ferre Puerto (UV)

10.30

Arquitectura conventual a Xàtiva entorn les Germanies.

Gabriel Vicent Pascual (Dpt. d’Història de l’Art, UV)

11.30

Descans

12.00

La teoría cuántico-fractal de los caminos romanos.

Dr. Francisco Juan Garcia. (I.E.S. “Dr. Simarro”. UPV)

13.00

La ciutat revoltada, la ciutat en guerra. El govern de la Germania a Xàtiva 1521-1522.

Dr. Vicent Terol i Reig. (Arxiver d’Ontinyent)

Vesprada

19:00

EXCURSIÓ: Una passejada per la Xàtiva de la Germania.

Agusti Ventura i Conejero. Croniste de Xàtiva.

 

 

21:00

de les XI Jornades d’Art i Història 2019

 

 


PONENTS

 

JOSEP A. FERRE I PUERTO

Historiador de l'Art

LOLA GARCIA ALBART

Museu de la Pilota. Genovés

DR. FEDERICO IBORRA BERNAD

Departament de Composició Arquitectònica, Universitat Poltécnica de València

DR. FRANCISCO JUAN GARCIA

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Diplomado en Estudios vanzados. I.E.S. “Dr. Simarro”. Xàtiva.

FRANCISCO F. ORTS RUIZ

Departamento de Historia del Arte, UNED

VICENTE GABRIEL PASCUAL MONTELL

Departament d'Història de l'Art, Universitat de València

DR. PABLO PÉREZ GARCÍA

Departament d’Història Moderna i Contemporània, Universitat de València

AGUSTÍ VENTURA I CONEJERO

Catedràtic de Llatí. Cronista Oficial de Xàtiva.

DAVID SARASOL MOSCARDÓ

Director del Museu de la Pilota. Genovés.

DR. AMADEO SERRA DESFILIS

Departament d'Història de l'Art, Universitat de València

JOSEP ANTONI SOLER I ESCORCIA

Llicenciat en Geografia i Història. Genovés

DR. VICENT TEROL I REIG

Doctor en Història Moderna, dir. Arxiu Municipal d'Ontinyent

 

Aquestes jornades s’emmarquen en el Projecte d’investigació I+D “Memoria, imagen y conflicto en el arte y la arquitectura del Renacimiento: la revuelta de las Germanías de Valencia” (HAR2017-88707-P), del Subprograma de Generación de Conocimiento, Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y la Agencia Estatal de Investigación.

 

 

INSCRIPCIÓ:

Nom i cognoms: .......................................................................................................

NIF ........................................ Carrer .......................................................................

Població .................................................................................. codi postal ….......……

E-mail ……………..…………………………………………… Telèfon……....……………

 

Cuota matrícula :

 

Fins el 20 de juliol:   22 €    5

Estudiants i aturats (Amb document acreditatiu) :   16 €   5

                     Després: 30 €     5

                                                                                                    20 €   5

 

                                                            Fer l’ingrés a qualsevol oficina de la SABADELL-CAM a nom d’Ulleye:

  

 

IBAN / BIC ES 39

 

0081

0324

96

0001407247

BSAB ESBB

 

Enviar còpia de l’ingrés i la fitxa d’inscripció a:

 

Per correu electrònic a: ulleye@ulleye.com   

 

Per correu postal aUlleye – Apartat 170 – 46800 XÀTIVA