X JORNADES D’ART I HISTÒRIA

 

 

XÀTIVA, 2 AL 4 D’AGOST 2018

 

 

CURS D'ESTIU

Fullet de les Jornades

 

 

HORARI:

 

Dies, 2, 3 i 4

MATÍ (2 i 3) DE 9 A 13:30 HORES: CONFERÈNCIES

MATÍ  (4 i VESPRADA (2 i 3):  VISITES GUIADES

 

LLOC:

CASA DE LA CULTURA – XÀTIVA

VISITES GUIADES (Mireu programa)

 

DIES:

2 al 4 d’agost de 2018

 

ORGANITZA:

ULLEYE  

(www.xativa-llibres.comwww.ulleye.com)

 

SECRETARIA:

ulleye@ulleye.com

 

PATROCINA:

IMPRENTA PAPIRO – XÀTIVA

 

TALLER DE CERÀMICA VALLÈS 16, XÀTIVA.

 

XÀTIVA LAND ART

 

DIRECCIÓ:

ALBERT FERRER I ORTS

ANTONI LÓPEZ I ALEMANY

JOSEP-MARÍ GÓMEZ I LOZANO

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA – ULLEYE

 

DOCUMENTACIÓ:

Actes de les IX Jornades d’Art i Història a Xàtiva

 

 

INSCRIPCIÓ:

Abans del 25 de juliol: 24 €.   Després: 30 €

Estudiants i aturats (Adjuntar document acreditatiu) abans del 25 de juliol:  16 €,  Després: 20 €

Ningú que no estiga inscrit podrà assistir a les conferències i visites guiades.

 

CERTIFICAT:

 

De l'organització.

(Assistència mínima al 80 per cent de les sessions)

 

Visites guiades:

La informació sobre les mateixes serà donada en el transcurs de les sessions de conferències dels matins.

Solament poden assistir a les visites les persones inscrites al curs.
Gràcies per participar.


 

PROGRAMA 
 

DIJOUS, 2 D’AGOST

Matí

  9:00  

Presentació de les X Jornades d’Art i Història. Lliurament del llibre d’actes de les IX Jornades.

9:30  

Oncles, retaules i copons. Aportació documental sobre els Borja al segle XV

Josep A. Ferre Puerto

10:30 

Els Mercedaris i la morería de Xàtiva

Agustí Ventura i Conejero

11:30

Descans

12:00

La plaza Barroca: el 'no lugar' donde sucede la vida

Roser García Peris

13:00

Fernando de Aragón y Rodrigo de Mendoza en la encrucijada cultural de su tiempo.

Estefanía Ferrer del Rio.

Vesprada

18:30

EXCURSIÓ: Visita a l’ermita de Santa Ana i el museu de la Llosa de Ranes.

 

 

DIVENDRES, 3 D’AGOST

Matí

9:30

La peste negra. Gobernación de Xátiva. Siglos XIV-XVII

Pascual Muñoz Mira

10.30

Restauración de la ermita del Puig, fase 9ª

Vicent Torregrosa i Soler

11.30

Descans

12.00

El palau dels Sanç de Vallès a Xàtiva. Vers la recuperació d’una arquitectura perduda

Vicente Gabriel Pascual Montell

13.00

El Mestre d'Onil

Josep Lluís Cebrián i Molina

Vesprada

19:00

EXCURSIÓ A XÀTIVA: Per l’Arrabal de Xàtiva i la finca“Polaca

Agustí Ventura i Conejero i Antoni Grau Mompo

 

 

DISSABTE, 4 D’AGOST

Matí

10:00

EXCURSIÓ: Visita a la Casa-Museu Segrelles i al Museu de Titelles d’Albaida

14:00

de les X Jornades d’Art i Història 2018

 

 


PONENTS

 

JOSEP LLUÍS CEBRIÁN I MOLINA

Historiador de l'Art

JOSEP A. FERRE I PUERTO

Historiador de l'Art

ESTEFANIA FERRER DEL RIO

Facultat de Geografia i Història, Universitat de  València

ROSER GARCÍA PERIS

Departament  d'Història de l'Art, Universitat de València

ANTONI GRAU MOMPO

Artista plàstic. Xàtiva Land Art.

PASCUAL MIRA MUÑOZ

Metge i alumne de la UNED

VICENTE GABRIEL PASCUAL MONTELL

Departament d'Història de l'Art, Universitat de València

VICENT TORREGROSA I SOLER

Arquitecte conservador del Castell de Xàtiva

AGUSTÍ VENTURA I CONEJERO

Catedràtic de Llatí. Cronista Oficial de Xàtiva.

 

 

 

INSCRIPCIÓ:

Nom i cognoms: .......................................................................................................

NIF ........................................ Carrer .......................................................................

Població .................................................................................. codi postal ….......……

E-mail ……………..…………………………………………… Telèfon……....……………

 

 

Preu : Fins el 25 de juliol:   24 €    5  Estudiants i aturats (Amb document acreditatiu) :   16 €   5

                                                                                                                   Després: 30 €    5                                                                                     20 €   5

 

                                                            Fer l’ingrés a qualsevol oficina de la SABADELL-CAM a nom d’Ulleye:

  

 

IBAN / BIC ES 39

 

0081

0324

96

0001407247

BSAB ESBB

 

Enviar còpia de l’ingrés i la fitxa d’inscripció a:

 

Per correu electrònic a: ulleye@ulleye.com   

 

Per correu postal aUlleye – Apartat 170 – 46800 XÀTIVA