Cartell_VII

VII JORNADES D’ART I HISTÒRIA

 

XÀTIVA, 3 AL 5 D’AGOST 2015

 

CURS D'ESTIU

Fullet de les Jornades

 

HORARI:

 

Dies 3 i 4

MATÍ DE 9 A 13:30 HORES: CONFERÈNCIES

VESPRADA:  VISITES GUIADES

 Dia 5

MATÍ DE 11:00 HORES:  VISITA GUIADA

 

LLOC:

CASA DE LA CULTURA – XÀTIVA

VISITES GUIADES EN XÀTIVA, CULLERA Y GANDIA (Mireu programa)

 

DIES:

3 al 5 d’agost de 2015

 

ORGANITZA:

ULLEYE  

(www.xativa-llibres.comwww.ulleye.com)

 

SECRETARIA:

ulleye@ulleye.com

 

PATROCINA:

IMPRENTA PAPIRO – XÀTIVA

 

TALLER DE CERÀMICA VALLÈS 16, XÀTIVA.

 

DIRECCIÓ:

ALBERT FERRER I ORTS

JOSEP LLUÍS CEBRIÁN I MOLINA

ANTONI LÓPEZ I ALEMANY

JOSEP-MARÍ GÓMEZ I LOZANO

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA – UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE - ULLEYE

 

DOCUMENTACIÓ:

Actes de les VI Jornades d’Art i Història a Xàtiva

NOTES I PINZELLADES AL VOLTANT DE  XÀTIVA

 

 

INSCRIPCIÓ:

Abans del 25 de juliol: 20 €.   Després: 30 €

Estudiants i aturats (Adjuntar document acreditatiu) abans del 25 de juliol:  10 €,  Després: 20 €

Ningú que no estiga inscrit podrà assistir a les conferències i visites guiades.

 

CERTIFICAT:

 

De l'organització.

(Assistència mínima al 80 per cent de les sessions)

 

Visites guiades:

La informació sobre les mateixes serà donada en el transcurs de les sessions de conferències dels matins.

Solament poden assistir a les visites les persones inscrites al curs.
Gràcies per participar.

 

 


 

PROGRAMA
 

DILLUNS, 3 D’AGOST

Matí

   9:45  

Presentació de les VII Jornades d’Art i Història i lliurament del llibre d’actes de les VI Jornades

10:00  

La fàbrica de mosaics La Alcudiana dins del context industrial valencià

del segle XIX.

Ana Reig

11:00 

Descans

11:30  

El reresagrari de l’església conventual de Sant Agustí

Joan Quilis

12:30

Novetats de la pintura de Joan Reixach en la ciutat de Xàtiva

Josep Antoni Ferre

Vesprada

19:00

EXCURSIÓ A XÀTIVA: L’ermita de St. Antoni i l’aqüeducte proper

a càrrec de Joan Quilis

 

 

DIMARTS,  4 D’AGOST

Matí

9:00

El pati de l’entrada a la cartoixa de Valldecrist, una proposta de reconstrucció virtual.

Josep Marí Gómez i Juan Miguel Font

9.55

Productes que vénen de la mar: el comerç púnic al nord de la Contestània Ibèrica (ss. IV-IIIa. E.)

Alícia Vendrell

10.50

Gaspar Requena, un pintor de Montesa en la Valencia del Renaiximent

Albert Ferrer.

11:20

Descans

11:50

El duc de Calàbria, un presoner reial a Xàtiva. Aproximació a l’estudi de la seua biblioteca

Estefania Ferrer

12:45

Patrimoni, mentides i cintes de vídeo: Nous recursos per a comunicar patrimoni. El cas de Xàtiva

Vicent Artur Moreno

Vesprada

18:00

EXCURSIÓ A CULLERA: El Castell de Cullera i el seu recinte fortificat

a càrrec de Quique Gandia

 

 

DIMECRES, 5 D’AGOST

Matí

11:00

EXCURSIÓ A ALBAIDA: La vila medieval i el palau d’Albaida

a càrrec d’Abel Soler

 

 


PONENTS

 

JOSEP ANTONI FERRE

Historiador de l'Art.

ALBERT FERRER ORTS

Doctor en Història de l’Art. Universidad Autónoma de Chile.

ESTEFANIA FERRER

QUIQUE GANDÍA

JOSEP MARÍ GÓMEZ

Doctor en Història de l’Art. I.E.S.  Luis Vives, Valencia.

JUAN MIGUEL FONT

JOAN QUILIS

Llicenciat en Geografía i Història

ANA REIG

ABEL SOLER

ALICIA VENDRELL

 

INSCRIPCIÓ:

Nom i cognoms: .......................................................................................................

NIF ........................................ Carrer .......................................................................

Població .................................................................................. codi postal ….......……

E-mail ……………..…………………………………………… Telèfon……....……………

 

 

Preu : Fins el 25 de juliol:   20 €    5  Estudiants i aturats (Amb document acreditatiu) :   10 €   5

                                                    Després: 30 €    5                                                                                                  20 €   5

 

Fer l’ingrés a qualsevol oficina de la SABADELL-CAM a nom d’Ulleye:

IBAN / BIC ES 39

 

IBAN / BIC ES 39

 

0081

0324

96

0001407247

BSAB ESBB

 

Enviar còpia de l’ingrés i la fitxa d’inscripció a:

 

Per correu electrònic a: ulleye@ulleye.com   

 

Per correu postal aUlleye – Apartat 170 – 46800 XÀTIVA