IX JORNADES D’ART I HISTÒRIA

 

 El patrimoni històric com  element econòmic de les ciutats

 

XÀTIVA, 1 AL 4 D’AGOST 2017

 

 

CURS D'ESTIU

Fullet de les Jornades

 

 

HORARI:

 

Dies 1, 2, 3 i 4

MATÍ (2, 3 i 4) DE 9 A 13:30 HORES: CONFERÈNCIES

MATÍ  (1) i VESPRADA (2 i 3):  VISITES GUIADES

 

LLOC:

CASA DE LA CULTURA – XÀTIVA

VISITES GUIADES (Mireu programa)

 

DIES:

1 al 4 d’agost de 2017

 

ORGANITZA:

ULLEYE  

(www.xativa-llibres.comwww.ulleye.com)

 

SECRETARIA:

ulleye@ulleye.com

 

PATROCINA:

IMPRENTA PAPIRO – XÀTIVA

 

TALLER DE CERÀMICA VALLÈS 16, XÀTIVA.

 

DIRECCIÓ:

ALBERT FERRER I ORTS

ANTONI LÓPEZ I ALEMANY

JOSEP-MARÍ GÓMEZ I LOZANO

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA – ULLEYE

 

DOCUMENTACIÓ:

Actes de les VIII Jornades d’Art i Història a Xàtiva

 

 

INSCRIPCIÓ:

Abans del 25 de juliol: 20 €.   Després: 30 €

Estudiants i aturats (Adjuntar document acreditatiu) abans del 25 de juliol:  12 €,  Després: 20 €

Ningú que no estiga inscrit podrà assistir a les conferències i visites guiades.

 

CERTIFICAT:

 

De l'organització.

(Assistència mínima al 80 per cent de les sessions)

 

Visites guiades:

La informació sobre les mateixes serà donada en el transcurs de les sessions de conferències dels matins.

Solament poden assistir a les visites les persones inscrites al curs.
Gràcies per participar.


 

PROGRAMA

DIMARTS, 1 D’AGOST

11.00

EXCURSIÓ A DENIA: Visita al Castell, alcassaba andalusina, amb guía expert ofert pel museu arqueológic de Denia.

DIMECRES, 2 D’AGOST

Matí

  9:00  

Presentació de les IX Jornades d’Art i Història i del  llibre “PINTURA DE TAULA A XÀTIVA” editat per Ulleye. Lliurament del llibre d’actes de les VIII Jornades.

9:30  

El Retaule de Santa Anna de Reixach de Xàtiva. Víctor García Enguix.

10:30 

Obra pública i creació de paisatges a la comarca de la Costera. Adrià Besó Ros.

11:30

Descans

12:00

La capella de l'Hospital de Santa María de Xàtiva. Josep Lluís Cebrián i Molina.

13:00

Segregació o assimilació? Les imatges al servei del problema jueu.

Rubén Gregori Bou. 

Vesprada

19:00

EXCURSIÓ A XÀTIVA: Una pasejada per la Xàtiva de 1707.

Agustí Ventura I Conejero.

 

 

DIJOUS, 3 D’AGOST

Matí

9:30

El panorama sonor de “San Phelipeabans Xàtiva.

Dr. Manel García Company.

10:30

Xàtiva i el Grial: un estudi multidisciplinar de l'obra pictòrica de Vicent López al convent de les clarisses de Xàtiva.  Vicent Artur Moreno Jiménez.

11.30

Descans

12:00

La memoria olvidada. Fray Vicente Cuenca, arquitecto ilustrado de Xàtiva.

Dr. Vicente García Ros, Lidia Ana Rocher Orengo.

13:00

La antigua Casa de la Ciudad de Valencia y su influencia en otros ayuntamientos valencianos. Dr. Federico Iborra Bernad.

Vesprada

18:00

EXCURSIÓ A XÀTIVA: Una pasejada per la Saetabis romana.

Agustí Ventura i Conejero.

 

 

DIVENDRES, 4 D’AGOST

Matí

9:30

El capbreu de Xàtiva en el segle XV en l’almoina de la Catedral de Valencia.

Agustí Ventura i Conejero.

 

ARQUEOLOGIA EN ESTAT PUR EN LA COSTA DEL CASTELL. UN INDRET SAGRAT.

10:30

L’alcassaba califal de Xàtiva. Entre l’Ermita de les Santes i Montsant. Muralla de pedra i ànima de tàpia. Els espais i els usos al temps d’Al-Ándalus. Un indret sagrat.

Josep A. Gisbert Santonja.

11:30

Descans

12:00

Excavacions del portell del segle X de la muralla de la tanca del recinte de Montsant. La porta oriental d’ingrés a l’alcassaba i les restes d’urbanisme andalusí.

Emili Moscardó Sabater.

13:00

TAULA I DISCUSSIO  SOBRE EL TEMA:

El patrimoni arqueològic com a oferta afegida als recursos d’una ciutat monumental: Xàtiva. Coordina: Josep A. Gisbert Santonja Emili Moscardó Sabater.

14:00

de les IX Jornades d’Art i Història 2017

 

 

 


PONENTS

 

ADRIÀ BESÓ ROS

Universitat de València.

JOSEP LLUÍS CEBRIÁN I MOLINA,

Historiador de l'Art.

DR. MANEL GARCÍA COMPANY.

Director de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana.

VÍCTOR GARCÍA ENGUIX

Llicenciat en Belles Arts, especialitat en Conservació i Restauració.

DR. VICENTE GARCÍA ROS,

Doctorat en Arquitectura i Professor de la UPV.

JOSEP A. GISBERT SANTONJA.

Arqueòleg. Museu Arqueológic de Dénia.

RUBEN GREGORI BOU

Universitat de València.

DR. FEDERICO IBORRA BERNAD

Doctorat en Arquitectura i Professor de la UPV.

DR. VICENT ARTUR MORENO JIMÉNEZ

Doctorat en Comunicació Audiovisual i Llicenciat en Història de l'Art.

EMILI MOSCARDÓ SABATER

Arqueòleg. Director de les excavacions de Montsant – 2014.

LIDIA ANA ROCHER ORENGO

Arquitecta.

AGUSTÍ VENTURA I CONEJERO

Catedràtic de Llatí. Cronista Oficial de Xàtiva.

 

 

 

INSCRIPCIÓ:

Nom i cognoms: .......................................................................................................

NIF ........................................ Carrer .......................................................................

Població .................................................................................. codi postal ….......……

E-mail ……………..…………………………………………… Telèfon……....……………

 

 

Preu : Fins el 25 de juliol:   20 €    5  Estudiants i aturats (Amb document acreditatiu) :   12 €   5

                                                                                                                   Després: 30 €    5                                                                                     20 €   5

 

                                                            Fer l’ingrés a qualsevol oficina de la SABADELL-CAM a nom d’Ulleye:

  

 

IBAN / BIC ES 39

 

0081

0324

96

0001407247

BSAB ESBB

 

Enviar còpia de l’ingrés i la fitxa d’inscripció a:

 

Per correu electrònic a: ulleye@ulleye.com   

 

Per correu postal aUlleye – Apartat 170 – 46800 XÀTIVA