IV JORNADES D’ART:

ENTRE EL COMPROMÍS DE CASP I LA CONSTITUCIÓ DE CADIS

 

XÀTIVA, 2,3,4 D’AGOST

 

CURS D'ESTIU

 

 

HORARI:

 

Dies 2 i 3

MATÍ DE 9 A 13:30 HORES: CONFERÈNCIES

VESPRADA:  VISITES GUIADES

 Dia 4

MATÍ DE 10:30 HORES:  VISITA GUIADA

 

LLOC:

CASA DE LA CULTURA – XÀTIVA

 

DIES:

2, 3 i 4 d’agost de 2012

 

ORGANITZA:

ULLEYE  

(www.xativa-llibres.comwww.ulleye.com)

 

SECRETARIA:

ulleye@ulleye.com

 

PATROCINA:

IMPREMTA PAPIRO – XÀTIVA

 

COL.LABORA:

TALLER DE CERÀMICA VALLÈS 16, XÀTIVA.

 

DIRECCIÓ:

ALBERT FERRER I ORTS

JOSEP LLUÍS CEBRIÁN I MOLINA

ANTONI LÓPEZ I ALEMANY

JOSEP-MARÍ GÓMEZ I LOZANO

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA – UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA - ULLEYE

 

DOCUMENTACIÓ:

Actes de les III Jornades d’Art:

Art i Història a Xàtiva i les Comarques Centrals. Corona d’Aragò

 

INSCRIPCIÓ:

Fins el 25 de juliol:  24€

Després:  30 €

 

CERTIFICAT:

 

De l'organització.

(Assistència mínima al 80 per cent de les sessions)

 


 

PROGRAMA
 

PROGRAMA

 

2 D’AGOST

9:00 hores -    Presentació de les IV Jornades d’Art.

9.10 hores -    Els banys del carrer Argenteria. Un projecte ambiciós.

                          Ángel Velasco Berzosa                         

10:00 hores -  Xàtiva, 1413: l’opció pels Trastàmara i la creació de l’església

                          col·legial.

                          Ramon Aznar i Garcia

11:00 hores -  Descans.

11:30 hores -  L’art gòtic valencià en temps del Compromís de Casp (1412).

                          Amadeo Serra Desfilis

13:30 hores -  Entre la fe i el deure: el paper de les cartoixes valencianes en  

                          els assumptes de la Corona d’Aragó entre les acaballes del s.

                          XIV i les primeries del s. XV.

                          Albert Ferrer i Orts

13:30 hores -  Fi de la sessió.

 

19:00 hores  - Visita al Museu de l’Almodí

                          Guiada per Ángel Velasco i Josep Lluís Cebrián

 

3 D’ AGOST

   9:00 hores - Xàtiva 1812: una ciutat ocupada pels francesos.

                         Mª Pilar Hernando Serra

10:00 hores - L'obra d'art com a eina educativa. Una experiència des del museu.

                         Francisco Orts Ruiz

11:00 hores - Descans.

11:30 hores - La pintura ceràmica valenciana, a través de l’evolució

                        tècnica dels materials i els repertoris plàstics.

                         Vicent Guerola Blay

12:30 hores  - Xàtiva 1812: Temps de Constitució.

                         Germán Ramírez Aledón 
13:30 hores - Fi de la sessió.

 

18:00 hores -  Visita a la Casa Santonja de l’Olleria

                           Guiada per Toni Grau i Josep Vicent Vidal

 

4 D’AGOST

10:30 hores – Visita a la Xàtiva jueva.

                          Guiada per Agustí Ventura I Conejero

 


PONENTS

 

 

Dr. ALBERT FERRER ORTS

Departament d'Història de l'Art de la Universitat de València-EG.

RAMON AZNAR I GARCIA

Universidad Carlos III.

JOSEP LLUÍS CEBRIÁN I MOLÍNA

Llicenciat en Història de l’Art.

TONI GRAU MOMPO

Artista plàstic.

Dr. VICENT GUEROLA BLAY

Facultat de Belles Arts. Universitat Politècnica de València.

Mª PILAR HERNANDO SERRA

Facultat de Dret. Universitat de Valencia.

FRANCISCO ORTS RUIZ

Museo Thyssen Bornemisza (Málaga).

GERMÁN RAMÍREZ ALEDÓN

Catedràtic d’Història. Universitat de València–VIU.

DR. AMADEO SERRA DESFILIS

Departament d’Història de l’Art. Universitat de València.

ÁNGEL VELASCO BERZOSA

Director del Museu de l’Almodí (Xàtiva).

AGUSTÍ VENTURA I CONEJERO
Catedràtic de Llatí. Cronista Oficial de Xàtiva.
JOSEP VICENT VIDAL
Historiador local.

INSCRIPCIÓ:

Nom i cognoms: .......................................................................................................

NIF ........................................ Carrer .......................................................................

Població .............................................................................. codi postal ….......……

E-mail …………………………………………………… Telèfon……....……………

 

 

PREU:

Fins el 25 de juliol:  24 €

Després:                 30 € 

 

Fer l’ingrés a qualsevol oficina de la CAM a nom d’Ulleye:

 

CODI COMPTE CLIENT (CCC)

Entitat

Oficina

DC

Compte

2090

3186

72

0040282360

 

 

Enviar còpia de l’ingrés i la fitxa d’inscripció a:

 

Per correu electrònic a: ulleye@ulleye.com   

 

Per correu postal aUlleye – Apartat 170 – 46800 XÀTIVA