III JORNADES D’ART:

ART I HISTÒRIA A XÀTIVA I LES COMARQUES CENTRALS

Corona d'Aragó

 

XÀTIVA, 2,3,4 D’AGOST

 

CURS D'ESTIU

CONVALIDABLE PER 2 CRÈDITS DE LLIURE OPCIÓ

PER LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA O PER LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA

 

HORARI:

MATÍ DE 10 A 13:30 HORES: CONFERÈNCIES

VESPRADA:  VISITES GUIADES

 

LLOC:

CASA DE LA CULTURA – XÀTIVA

 

DIES:

2, 3 i 4 d’agost de 2011

 

ORGANITZA:

ULLEYE  

(www.xativa-llibres.com www.ulleye.com)

 

SECRETARIA:

ulleye@ulleye.com

 

PATROCINA:

CENTRE D’ART D’ÈPOCA MODERNA – UNIVERSITAT DE LLEIDA

IMPREMTA PAPIRO – XÀTIVA

 

COL.LABORA:

TALLER DE CERÀMICA VALLÈS 16, XÀTIVA.

 

DIRECCIÓ:

ALBERT FERRER I ORTS

JOSEP LLUÍS CEBRIÁN I MOLINA

ANTONI LÓPEZ I ALEMANY

JOSEP-MARÍ GÓMEZ I LOZANO

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA – UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA - ULLEYE

 

DOCUMENTACIÓ:

Actes de les II Jornades d’Art: La Pintura dels Segles XV i XVI a la Corona d’Aragó

 

INSCRIPCIÓ:

                                               Fins el 25 de juliol:  24€     (49€ amb 2 crèdits de lliure opció  UV  __        

                                                      Després:  30 €     (57 € amb 2 crèdits de lliure opció UV   __ 

 

CERTIFICATS:

De la Universitat als què desitgen crèdits de lliure opció.

De l'organització a la resta d'assistents.

(Assistència mínima al 80 per cent de les sessions)

 


 

P R O G R A M A :

 

2 D’AGOST

 

9:45 hores -    Presentació de les III Jornades d’Art.

10:00 hores – Les capelles de Sant Pasqual Bailon i Sant Pere d’Alcàntara a l’església de

                       Sant Onofre el nou.

                       Joan Quilis i Rodenas

11:00 hores – Aspects de la decoració barroca a la Sotsgovernació de Xàtiva: Els

                       esgrafiats.

                       Albert Ferrer i Orts.

12:00 hores – Descans.

12:30 hores – Ceràmica arquitectònica del convent de Sta. Clara de Xàtiva.

                       Carles Miret i Estruch.

13:30 hores – Fi de la sessió.

 

17:00 hores – Visita al Castell de Xàtiva.

                        Guiada per Agustí Ventura i Conejero.

 

3 D’ AGOST

 

10:00 hores – El Castell de Xàtiva: Su historia.

                       Agusti Ventura i Conejero.

11:00 hores –Montsant i les muralles de la Madina de Xàtiva al temps d’Ibn Hazm de

                      Córdova o les muralles califals de Xàtiva.

                       Josep Gisbert i Santonja.

12:00 hores – Descans.

12:30 hores – De qui i de què protegir el patrimoni cultural valencià. Apunts per a la 
                       seua protecció legal.
                       Alexandre Ros i Ros. 
13:30 hores – Fi de la sessió.
 

18:00 hores -  Visita a les muralles de Llevant i Montsant de Xàtiva.

                       Guiada per Josep Gisbert i Santonja.

 

4 D’AGOST

 

10:00 hores – Códices iluminados del archivo de la catedral de Valencia. Artífices y

                       escuelas.

                       Juan Ignacio Pérez Giménez.

11:00 hores – Pere Nicolau i la difusió de l’estil internacional a València.

                       Carme Llanes i Domingo.

12:00 hores – Descans.

12:30 hores –  Poblament ibèric a Xàtiva i la Costera segons les darreres troballes.

                        Reyes Borredà Mejías.

13:30 hores –  Fi de la sessió.

 

18:00  hores – Poblat ibèric de la Bastida de les Alcusses, Moixent.
                        Guiada per Reyes Borredà.

 


PONENTS

 

 

Dr. ALBERT FERRER ORTS

Professor associat del Departament de'Història de l'Art de la Universitat de València-EG.

 

JOSEP GISBERT I SANTONJA

Director dels Museus de Denia

 

Dra. CARME LLANES I DOMINGO

Doctora en Històtia de l’Art

 

CARLES MIRET I ESTRUCH

Arqueòleg

 

JUAN IGNACIO PÉREZ GIMÉNEZ

Arxiver de les Seus de Xàtiva i València
 
JOAN QUILIS I RODENAS
Llicenciat en Gª i Història
 
ALEXANDRE ROS I ROS
Advocat
 
AGUSTÍ VENTURA I CONEJERO
Catedratic de Llatí. Croniste Oficial de Xàtiva
 

REYES BORREDÀ MEJÍAS

Arqueòlega

 


INSCRIPCIÓ:

Nom i cognoms: .......................................................................................................

NIF ........................................ Carrer .......................................................................

Població .............................................................................. codi postal ….......……

E-mail …………………………………………………… Telèfon ………....……………

 

 

PREU:

Fins el 25 de juliol:  24 €

49 € amb 2 crèdits de lliure opció

Després:                  30 € 

57 € amb 2 crèdits de lliure opció

En cas de crèdits de lliure opció indicar per quina de les Universitats: 

Universitat de Valencia-Estudi General ___ 

Fer l’ingrés a qualsevol oficina de la CAM a nom d’Ulleye:

 

CODI COMPTE CLIENT (CCC)

Entitat

Oficina

DC

Compte

2090

3186

72

0040282360

 

 

Enviar còpia de l’ingrés i la fitxa d’inscripció a:

 

Per correu electrònic a: ulleye@ulleye.com   

 

Per correu postal aUlleye – Apartat 170 – 46800 XÀTIVA