II JORNADES D’ART:

PINTURA DELS SEGLES XV I XVI A LA CORONA D'ARAGÒ

 

XÀTIVA, 2,3,4 D’AGOST

 

CURS D'ESTIU

CONVALIDABLE PER 2 CRÈDITS DE LLIURE OPCIÓ

PER LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA O PER LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA

 

FOLLETO CURS

 

 

 

LLOC:

 CASA DE LA CULTURA, C/ Montcada, 7 - XÀTIVA

 

 

HORARI:

MATÍ DE 10 A 13:30 HORES: CONFERÈNCIES

 VESPRADA A LES 20 HORES: VISITES GUIADES

 

ORGANITZA:

ULLEYE

www.ulleye.com  -  www.xativa-llibres.com

 

 

PATROCINA:

    ART I CULTURA D'ÈPOCA MODERNA

 UNIVERSITAT DE LLEIDA

 

Imprenta PAPIRO – XÀTIVA

 

 

COL·LABORA:

TALLER DE CERÀMICA VALLÈS 16 – XÀTIVA

 

 

 DIRECCIÓ:

 ALBERT FERRER I ORTS

JOSEP LLUÍS CEBRIÁN I MOLINA

ANTONI LÓPEZ I ALEMANY

JOSEP-MARÍ GÓMEZ I LOZANO

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA - ULLEYE

 

INSCRIPCIÓ:

                                  Fins el 25 de juliol:  24€     (49€ amb 2 crèdits de lliure opció  UV  __  UPV  __)

                                                 Després:  30 €     (57 € amb 2 crèdits de lliure opció UV   __  UPV __)

 

24 €  (49 € amb crèdits de lliure opció)

 

CERTIFICATS:

De la Universitat als què desitgen crèdits de lliure opció.

De l'organització a la resta d'assistents.

(Assistència mínima al 80 per cent de les sessions)

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:

Exposició de ceràmica de paviments representats en les taules. (Taller de Ceràmica Vallès 16,  Xàtiva)

Sopar de Cloenda al Castell de  Xàtiva el dia 4 (Opcional al preu de 36 € més IVA)

Els tiquets s'adquiriran el primer dia del curs en la seu del mateix al preu de36 € més IVA).

 


 

P R O G R A M A :

PROGRAMA

 

2 D’AGOST

 

9:45 hores -    Presentació de les II Jornades d’Art.

 

10:00 hores – La encrucijada del Gótico Internacional en Valencia.

                            Joan Aliaga Morell.

11:00 hores – El pintor Joan Reixach a les comarques centrals valencianes.

                            Josep A. Ferre Puerto.

12:00 hores – Descans.

12:30 hores – El Judici Final cap a 1500: dos retaules singulars.

                            Francisco Fuster Serra.

13:30 hores – Fi de la sessió.

 

20:00 hores – Visita al Museu de la Seu.

 

3 D’ AGOST

 

10:00 hores – Aventuras y desventuras en el estudio de un retrato del cardenal Rodrigo   

                         de Borja. Matilde Miquel Juan.

11:00 hores – La revolució dels àngels de la catedral de València en la pintura valenciana

                         del segle XV. Ximo Company Climent.

12:00 hores – Descans.

12:30 hores – La representación pictórica del pavimento cerámico.
                           Javier Jordá, Mercedes González.

13:30 hores – Fi de la sessió.

 

20:00 hores -  Visita als retaules de l’esglesia de  Sant Pere de Xàtiva.

 

4 D’AGOST

 

10:00 hores – Onofre Falcó,un misterioso pintor en la Valencia del siglo XVI.

                            Lorenzo Hernández Guardiola.

11:00 hores – Al voltant dels Requena i la seua petja a la Costera.

                           Albert Ferrer Orts. Josep-Mari Gómez Lozano.

12:00 hores – Descans.

12:30 hores –  La fotografía digital infrarroja en los análisis estilísticos de la pintura de

                          los siglos XV y XVI. Isidre Puig.

13:30 hores –  Fi de la sessió.

 

20:00  hores – Visita als retaules de l'església de Sant Feliu.

 

22:00 hores – Sopar en el Castell de Xàtiva (Opcional).

 

 

 

 

 


 

PONENTS

 

DR. JOAN ALIAGA MORELL.
Professor Titular d’Història de l’Art de la Universitat Politècnica de València.
 

DR. ALBERT FERRER ORTS.

Professor associat del Departament de'Història de l'Art de la Universitat de València-EG.

 

DR. JOSEP-MARÍ GÓMEZ I LOZANO.

Professor associat de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València.

 

FRANCISCO FUSTER SERRA.

Investigador acreditat internacionalment en temes cartoixans, particularment de les cartoixes de la Corona d'Aragó, en especial les valencianes i Porta Coeli.

 

JOSEP A. FERRE PUERTO.
Historiador de l'Art.
 
DRA. MATILDE MIQUEL JUAN.
Universidad Complutense de Madrid.
 

DR. XIMO COMPANY CLIMENT.

Director i investigador principal del Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya. Catedràtic

d'Història de l'Art. Universitat de Lleida.

 

JAVIER JORDÁ.
MERCEDES GONZÁLEZ.
Taller de Cerámica Vallés 16. Xàtiva. 
 
DR. LORENZO HERNÁNDEZ GUARDIOLA.

Membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València i de l’Institut d’Investigació Gil Albert d’Alacant.

 

DR. ISIDRE PUIG SANCHIS.

Coordinador del “Centre d’Art d’Època Moderna” (CAEM) de la Universitat de Lleida, i Conservador del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal. Universitat de Lleida.

 

 

 


INSCRIPCIÓ:

Nom i cognoms: .......................................................................................................

NIF ........................................ Carrer .......................................................................

Població .............................................................................. codi postal ….......……

E-mail …………………………………………………… Telèfon ………....……………

 

 

PREU:

Fins el 25 de juliol:  24 €

49 € amb 2 crèdits de lliure opció

Després:                  30 € 

57 € amb 2 crèdits de lliure opció

En cas de crèdits de lliure opció indicar per quina de les Universitats: 

Universitat de Valencia-Estudi General ___  Universitat Politècnica de València ____

 

Sopar al Castell: 36€, més IVA

( Els tiquets s'adquiriran el primer dia del curs en la seu del mateix al preu de36 €, més IVA) 

 

¿Vosté voldria assistir al sopar?  Señaleu  Si __  No __

 

Fer l’ingrés a qualsevol oficina de la CAM a nom d’Ulleye:

 

CODI COMPTE CLIENT (CCC)

Entitat

Oficina

DC

Compte

2090

3186

72

0040282360

 

 

Enviar còpia de l’ingrés i la fitxa d’inscripció a:

 

Per correu electrònic a: ulleye@ulleye.com   

 

Per correu postal aUlleye – Apartat 170 – 46800 XÀTIVA