Llibre alternatiu

Fira de Xàtiva 2010

 

Edició a cura de

Antoni López i Alemany

 

Col.lecció una Ullada a la Historia

 

© Ulleye d’aquesta edició, 2010.

 

ISBN 13  978-84-937878-2-0

 

Dipòsit Legal: SE-34523-2010

 

Coberta Beatriu Navarro.

   Contracoberta: Joan Ramos .

                                                                

  Imprimeix : Publidisa

 

 

 

 

 

 

Si us interessa adquirir aquest llibre, o altres de la col·lecció

“Una Ullada a la Història” consulteu el web:

 

http://www.xativa-llibres.com

http:// www.ulleye.com  (secció publicacions)

 

o contacteu amb nosaltres per mitjà de:

 

a) correu electrònic:

ulleye@ulleye.com

 

b) correu postal:

ULLEYE

Apartat de Correus 170

46800 XÀTIVA

  

 


 

Un altre any, un altre llibre:

Si estirem tots, ells cauran…

Antoni López i Alemany

Universitat de València

 

            Tres anys publicant una de les moltes alternatives que podrien gestar-se sobre el llibre oficial i ranci de la fira de Xàtiva. Tot això va començar amb un dramàtic i últim intent de salvar per a qui ho creà i recoltzà, la ciutat de Xàtiva i els seus habitants, del patrimoni moble i immoble del convent de Santa Clara. Però tot va ser, o fins ara ha sigut, en va. El poder local, representat per Alfonso Rus, no va desperdiciar l'oportunitat de deixar morir en mans privades el dit convent de Santa Clara i del que ell albergava. Ara, només en eixe espai entre el carrer Montcada i l'Albereda, el convent de Santa Clara deixa que el temps acabe de fer desaparéixer el que d'ell queda. I per a fer callar al poble, ens van a “deixar”, com si no fóra el nostre, el quadro del Sant Sopar de Vicente López durant dos anys, Com dos anys?, este i la resta del patrimoni inventariat del dit convent de Santa Clara, centenars de peces (Vore “Llibre alternatiu de la Fira. Xàtiva 2008. Monogràfic de Santa Clara. Ulleye, Xàtiva, 2008. 184 pàgs), ha de tornar a Xàtiva, és de Xàtiva, ho paguà el poble de Xàtiva, tota la resta és un robatori i espoli més del patrimoni de la nostra ciutat permés, avalat i, possiblement, animat des del seu antic garant i responsable de la seua conservació, l'Església Catòlica, i els actuals governants de la ciutat, el Partit Popular, que només veuen a Xàtiva com el que pot donar com a negoci…. Que sempre dóna beneficis a qui ho fa….però qui els rep?

 

            Enguany Xàtiva no es deu oblidar els 25 anys de treballs en defensa dels animals que porta realitzant la Protectora d'Animals en ella i continuar col·laborant perquè seguisquen en la seua labor dia a dia. De la mateixa manera, el Mercat d'Abastiments de Xàtiva complix 25 anys en la seua nova ubicació de la carretera de Xàtiva a la Llosa de Ranes, l'horta de Xàtiva, important baluard econòmic de la ciutat de Xàtiva i dels seus habitants, que  gestionava la producció agrícola de la seua horta, hui quasi desapareguda, i que inclús en dia té una notable activitat i esperem que no decaiga per al bé de l'economia de la ciutat. Felicitats a ambdós institucions locals, cada una en el seu camp, i que complisquen molts més.

 

            Però no podem deixar de fer referència de la volta de Raimón a cantar en la seua ciutat on, a pesar dels seus dirigents actuals del Partit Popular, ompli en tres recitals el Gran Teatre, que podrien haver sigut mes, amb la calor del poble i de les seues gents que mai li han oblidat.

 

            Però hui, no podem deixar de fer referència a la societat de Xàtiva, eixa societat que tria gestors, està en el seu dret, que només veuen el negoci de la ciutat. Omplin estos gestors els mitjans de comunicació quasi tots els dies de fastuoses declaracions de projectes que són en la majoria de casos fum electoral i que manifesten  amb la boca plena de Xàtiva el seu interés per ella…… però al final, només tenen interés en el que els afavorix el poder en ella. I quan ho fan, pel seu interés, com el Centre Cultural de Xàtiva de l'entrada a la ciutat per Novetle, llanguix i dorm esperant el segon motiu de la seua creació, ser cartell electoral en la seua posada en marxa d'aquells que no tenen interés en la cultura ni a Xàtiva com a ciutat per als seus habitants. Però així és esta societat de Xàtiva, callada i endormiscada i només té com a resposta a la pregunta del perquè: “En tots els llocs és el mateix”. Mai es podia pensar que els ciutadans de Xàtiva, els que donen vida diària ella, pogueren oblidar el que esta va ser en el seu passat, una ciutat que va defendre els seus interessos davant d'aquells que la intentaven sotmetre-la, Felip V, Franco, etc. A eixa societat, des d'estes pàgines se li demana siga lliure en la seua expressió i no permeta que la por alimentada per uns gestors li emmudisca de manifestar les seues idees i interessos, Xàtiva serà de tots o no será, i si estirem tots ells cauran...

 

            Però ara parlem de la fira, una fira en l'antesala de les pròximes eleccions, que ol a ser usada una altra vegada més com a propaganda i benefici electoral per qui ha aprés en els últims anys com usar això de tots en benefici propi, benefici electoral en este cas. I una fira de la improvisació, idea del poc interés que es té en el primer esdeveniment festiu de la ciutat per part dels seus gestors actuals, com poden ser el fet, com a exemple, que al dia de hui on s'escriuen estes línies, mes de juliol, encara no sa tancat el programa. Una fira que cada vegada més es resumix en l'acte de la inauguració, el de la clausura i en dos concerts musicals que dóna igual que siguen a Xàtiva que en  qualsevol altre punt d'Espanya podrien ser el mateix. Una fira que cada vegada abandona més el que seria característic i diferenciador d'ella per a ser motiu de visita, la nostra cultura i història. Una fira, en resum, rància, corcada pels interessos electorals del poder i que cada vegada és més abandonada el seu naufragi per les gents que volen i valoren el que significa històricament Xàtiva i la seua cultura en tots els seus àmbits ja que només l'associen a soroll, calor, pols i insuportable presència en ella en eixos dies.

 

            Desgraciadament no tots poden disfrutar igual ni tan sols d'esta rància fira. Els afectats per la Llei de la Dependència no poden cridar més alt per a denunciar la falta d'aplicació de la mateixa pel govern del Partit Popular el responsable, de la qual Francisco Camps, fa oïdes sordes de la petició que complisca i aplique la llei. Ciutadans de Xàtiva i d'altres llocs del País Valencià veuen com el seu patiment és utilitzat electoralment pels que no tenen sentiments per molt que gallegen de la seua fe… fe en qui, només en el poder encara que siga acosta del patiment d'altres.  No hauria que assentar-se un moment a pensar en la fira, ni tan sols en esta rància fira, sense abans solucionar els problemes de les famílies que tenen entre els seus membres a dependents de qualsevol edat que podrien veure alleujat el seu patiment amb el dret que tenen que s'els aplique la llei de la Dependència. Desde estes lletres el nostre suport a aquells i aquelles, que hem de ser tots, que lluiten en defensa dels discapacitats i dependents i en repulsa de què els amenacen si no callen en les seues reivindicacions justes.

 

              Per tot això, volem agrair a tots aquells i aquelles que han participat en l'edició d’aquest llibre de fira alternaitu 2010, els que han escrit en ell, han realitzat tasques gràfiques i de disseny, als que ens permeten que entreguem música d’ací, Aplec i Miquel Juan, acompanyant-lo, a Rafa Carril, realitzador, del qui adjuntem un documental sobre les comarques centrals del País Valencià de titul "L'Illa de Xàtiva” que vosté podrà trobar entre les pàgines d'este llibre i on es descriu la història i importància actual per al nostre país i gents d'este conglomerat de comarques, i com no a tots aquells que ho compren i el lligen, a tots gràcies.  Tots ells i elles son una veu diferent del poder que vol que els altres no tinguen veu.

 

            Però al cap i a la fi, sobretot, este llibre és un llibre de festes, i esta societat xativina, i molt mes els seus dirigents, és una societat quasi còmic-taurina-política, mes de la part còmica,  riguemos  tots d'ella i disfrutem de la fira de 2010, encara que el poder política la faça rància

   


 

SUMARI

 


 

Presentació 

 

 

 

Un altre any, un altre llibre: I amb el somriure, la revolta

Antoni López i Alemany                                                                                                    

Metge i profesor de la Universitat de València

11

 

 

Galeria d’Atiles   

17

 

 

Crònica de tribunals

21

 

 

Opinio y societat

25

 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA ¿QUÈ?....                                                              

Gabi Belenguer Civera

Presidente Coordinadora de vecinos de Xàtiva.                       

27

 

 

OTRA FERIA ES POSIBLE                                                                                         

José Giménez

AA. VV. Barri Nord-Oest            

29

 

 

I AMB EL SOMRIURE LA REVOLTA                                                                       

Miquel Lorente

Portaveu d’Esquerra Unida de Xàtiva

31

 

 

MÉS QUE UNA QÜESTIÓ DE SENSIBILITAT                                                       

Vicent Àlvarez

Consell Valencià de Cultura

33

 

 

NO MÁS RECONCILIACIÓN DEL EMBUDO                                                        

José Luís Pitarch

Presidente federal de Unidd Cívica por la República

Profesor de Derecho Constitucional (Universitat de València)

35

 

 

JAMBOREE: ASSOCIACIONISME JUVENIL A XÀTIVA                                      

Alexandre Hernández

Jamboree

39

 

 

TAMBÉ MIGUEL HERNANDEZ                                                                                  

Vicent Àlvarez

Consell Valencià de Cultura

43

 

 

Personatges                                                                                                           

45

 

 

MANOLO CASESNOVES I SOLDEVILA , PRIMER BATLE

DE LA DEMOCRACIA     

47

 

 

Estudis                                                                                                                     

53

 

 

APLEC : PASSAT I PRESENT

Rafael  Soro i Pérez                                                                                        

55

 

 

SALVEM EL PUIG: QUINZE ANYS…O MÉS

Francesc Úbeda i Bataller                                                                                                        12

65

 

 

LES COMARQUES CENTRALS DEL PAÍS VALENCIÀ                                     

77

 

 

LA RÀDIO A LA CIUTAT DE XÀTIVA

Josep Sanchis Martínez  

81

 

 

ALGUNS DOCUMENTS SOBRE LA JUERIA DE XÀTIVA,

I ALTRES QÜESTIONS TOPONÍMIQUES DEL REI JAUME II

I FERRAN EL CATÓLIC

Agustí Ventura i Conejero                                                                                             

89

 

 

UN VIAJE A LAS CORTES DE CÁDIZ, EL ORIGEN DE “LA PEPA”

Ana Ramírez Polo

97

 

 

FRANCESC DASÍ  I ORTEGA: PINTURA CERÀMICA DEVOCIONAL

Josep Lluís Cebrian i Molina, Beatriu Navarro i Buenaventura.                                           

101

 

 

VALENTÍ GARCÉS I TADEO: PINTOR CERÀMIC DEL SEGLE XIX

Beatriu Navarro i Buenaventura, Josep Lluís Cebrián i Molina.                                        

107

 

 

Col·laboracions literàries  

117

 

 

DIALEC DEL REI EN JAUME I....... AL VORE LA FIRA                                  4

Miquel Juan i Garcia

119

 

 

BESTIAR-I POLÍTIC                                                                                 

Miquel Juan i García

123

 

 

Col·laboracions grafiques                                                                        

133

 

 

Imatges  a color                                                                                                      2

139

 

 

FRANCESC DASÍ  I ORTEGA: PINTURA CERÀMICA DEVOCIONAL

Josep Lluís Cebrian i Molina, Beatriu Navarro i Buenaventura.                                         

141

 

 

VALENTÍ GARCÉS I TADEO: PINTOR CERÀMIC DEL SEGLE XIX           

Beatriu Navarro i Buenaventura, Josep Lluís Cebrián i Molina. 

151

 

 

Col·laboracions audiovisuals  

 

 

 

LA MÚSICA D’APLEC I MIQUEL JUAN

Setze cançons que acompanya este llibre gentilesa dels seus autors.

CD (72:51)

Participen:

 

Regina Ortolà.

Joana Diaz.

Juanjo Gimeno.

Enric Giner.

Vicent Lluch.

Xavier Company.

Emili Vera.

Rafa Soro.

Juanjo Juan.

Miquel Juan.

Frank González.

Pau Jorques.

 

 

 

ILLA DE XÀTIVA

Un documental que acompaña este llibre sobre les comarques centrals del País Valencià. 

Rafa Carril i Chafer.

DVD (45:29)

Participen amb la paraula i la música:

 

Agustí Ventura. Croniste Oficial de Xàtiva.

Sebastià Garrido. Historiador i Director de l’Escola de Danses de Xàtiva.

Pep Gimeno “Botifarra”, cantaor, i Emili Vera, guitarriste.

Xavi Aliaga. Periodiste i escriptor.

Toni Cucarella. Escriptor.

Elies Barberà. Poeta i Actor.

Raimon. Music.

Ovidi Montllor. Music.

La Gossa Sorda. Musics.

Feliu Ventura i Lluís Llach. Musics.

Miquelets del Regne de València.

Escola de Danses de Xàtiva.

Gent de Xàtiva.

Asociación Napoleónica Valenciana.

Partida de Josep Marco “El Penjadet”.

Avelino Carril.

Terradelfoc.