Col·lecció «Una Ullada a la Història»


 

XÀTIVA I JOSÉ ARAGONÉS SABORIT:

ESTUDI DEL PENSAMENT D’UN JOVE ARTISTA REPUBLICÀ

(1907-1950)

 

Autor

Salvador Català i Sanchis

 

 

(c) Ulleye  2016
158 páginas en formato A5,con  ilustraciones en B/N y color
ISBN 978-84-944301-3-8

Dipòsit Legal: V-50-2016


PVP 13 €

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÒLEG

            La Xàtiva franquista va oprimir a tot aquell que no fóra un acòlit agenollat davant les seves directrius. Molts ciutadans de Xàtiva van sofrir la dictadura de Franco per tenir com a principi la llibertat de pensament. Un d'ells va ser José Aragonés Saborit, i amb ell, no ho oblidem, una gran dona, la seva companya, Patrocini Camus Bolinches.

            La vida de José Aragonés, artista, és, com a menys, curiosa. Les seves lectures, els seus companys, els seus debats, les seves publicacions o les seves obres mostren un home preocupat de forma intensa pel seu context i per tot això que ho dissenya. Llegir alguns dels seus escrits evidencien la personalitat d’un intel·lectual represaliat pel franquisme per preocupar-se pels seus conciutadans a aconseguir una vida millor material i espiritual. Aragonés, com molts altres,  va sofrir amenaces i presó durant diversos anys en finalitzar la Guerra Civil i, com a resultat d'això, la seva vida va canviar de forma radical, donant lloc a un exili interior que li va fer deixar de manifestar la seva llibertat de pensament.

            Ara tenim la possibilitat de conéixer la figura i obra de José Aragonés Saborit de la d'aquesta obra que hui editem, l'autor de la qual, Salvador Català Sanchis, porta temps en la important missió traure a la llum la història que els vencedors —el franquisme assassí i opressor local— va voler amagar. Amb això, l'autor contribueix mostrar la realitat social i política de la Xàtiva del segle XX.

            Vivim en una Xàtiva on, malgrat les esperances, moltes vegades no reals, existeix por de parlar dels temps de la Guerra Civil i dels anys de dictadura franquista que li van seguir. Aquesta obra, com altres que s'estan publicant, intenten trencar el silenci imposat de tants anys de dictadura i d'una transició no resolta en igualtat de condicions per tots.

            Als últims moments de la confecció d'aquest llibre, vam tenir l'oportunitat de prendre contacte amb el seu nebot, el ginecoleg Dr. Rafael Jaime Carrera Blesa, que resideix a Veracruz, Mèxic, qui ens va fer arribar fotografies de José Aragonés i Patrocini Camús així com imatges de les escultures i pintures que el seu oncle li va regalar durant l'estada de l'artista a Mèxic l'any 1974.

            Agraïm a l'autor i a la família de José Aragonés els esforços perquè, per fi, aquesta obra arribe a les mans del lector, necessitat de llibertat i transparència històrica.

Dr. Antoni López i Alemany

Novetlè, hivern de 2015

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAULA DE CONTINGUTS

 

Pròleg

Dr. Antoni López i Alemany. Universitat de València.

VII

A mon tio Pepe… una vida tan bella però tan frágil

Laura Berzosa Aragonés.

1

José Aragonés, biografia d’un pensament       

5

La forja d’un intel.lectual

13

El naixement d’una consciència política

27

Amor i República

39

 

El silenci durant el Bienni Negre (1933-1935)

 

65

El nou despertar de l’ideari polític 1935-1936

73

La unitat antifeixista: un artista en guerra

91

Epíleg - La tornada a Xàtiva:  d’artista a lapidari

 101

Apèndix documental: Recuperant articles

109

Apèndix documental: Correspondència amb Nicolau Primitiu

123

Apèndix documental: El viatge a Mèxic

141

Catàleg de d’Ulleye

143

 


 

Si le interesa este libro contacte con nosotros
por medio del correo electrónico ulleye@ulleye.com
o por correo postal
ULLEYE - Apartado de Correos 170 - 46800 XÀTIVA (Valencia)

Si l'interessa aquest llibre contacte amb nosaltres
mitjançant el correu electrònic ulleye@ulleye.com
o per correu postal
ULLEYE - Apartat de Correus 170 - 46800 XÀTIVA (València)


Esta col.lecció davall el nom de "Una ullada a la història" pretén ser l'estimul que incidisca en els nostres ulls i amb això permeta al nostre cervell no oblidar la nostra història en els seus múltiples aspectes. Esta col.lecció està oberta a tots els que investiguen sobre la nostra societat en els seus distints aspectes històrics i espera ser el vehicle per mitjà del qual els seus treballs no s'obliden en algun calaix per falta d'ajuda per a la seua publicació. Per això tot aquell que ho desitge pot dirigir-se a la nostra editorial i proposar la publicació del seu treball, sempre que aquest siga inèdit. Ulleye va nàixer fa uns anys a Xàtiva, comarca de La Costera, amb un fi en el qual el món de la visió és el centre. Mirem la història del nostre poble, ciutats, edificis, etc. i aprenguem el que ella ens revela.

Ulleye