Col·lecció «Una ullada a la Història»


 

 

LLUÍS ALCANYÍS, 500 anys
Xàtiva, ¿1440? - València, 1506

Textos de:

Agustí Ventura i Conejero
Emili Balaguer i Perigüell
Francesc Asensi i Botet

Jon Arrizabalaga i Valbuena

Antoni Ferrando i Francès
Lluis Alcanys


Transcripció de:
Antoni Ferrando i Francés
Manuel Sanchis Guarner
Enric Miquel Prats i Benavent

 

(c) Ulleye, d'aquesta edició, 2017
164 pàgines amb il·lustracions en blanc i negre
ISBN: 84-947138-3-5
Depòsit legal: V-2119-2001
Maquetació: Rose House Disesny i maquetació
Imprimix: By Print, S.L., Picassent.

 

 

 

 

Presentació de la segona edició

 

            A l'inici de l'any 2006 vam tenir coneixement per la premsa dels 500 anys de la mort de Lluís Alcanyís en la foguera a la ciutat de València. Decidirem en Ulleye organitzar algun fet que divulgara la vida i obra de qui dona nom al nostre hospital comarcal, i per a això creàrem un comitè organitzador. El comité l’integraren el professor Emili Balaguer i Perigüell, catedràtic d'Història de la Ciència (Història de la Medicina) de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, el professor Agustí Ventura i Conejero, cronista oficial de Xàtiva i catedràtic de Llatí de l'IES Josep de Ribera d'aquesta ciutat, i qui escriu aquestes línies. Després de la reflexió sobre la proposta, decidírem editar un llibre[1] sobre la figura, obra i època de Lluís Alcanyís que ajudara a conéixer-lo de forma breu, però clara, amb les dades en aquest moment disponibles i comptant amb la col·laboració de la Biblioteca Valenciana. Com a segona proposta es va pensar en realitzar un cicle de conferències sobre la seua vida, obra i context, que es va portar a terme en l'últim trimestre de 2006, i que va comptar amb la participació d'investigadors que formaven part de les universitats de València i Miguel Hernández d'Elx, l'Institut Milà i Fontanals, del Consell Superior d’Investigacions Científiques de Barcelona, l’Institut d'Estudis Catalans, l’Institut de Batxillerat Josep de Ribera de Xàtiva i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el programa del qual es detalla en aquest llibre. Van col·laborar, perquè es portarà a bon terme aquest cicle, la Universitat de València, la Universitat Miguel Hernández i la Impremta Papiro de Xàtiva.

 

Des del comitè organitzador considerarem indispensables la col·laboració de l'Ajuntament de Xàtiva i de l'Hospital Lluís Alcanyís. Per a això realitzarem les gestions oportunes davant aquestes institucions, amb la negativa i indiferència de les mateixes envers aquests esdeveniments. Amb la primera institució vam tenir la desagradable experiència de comprovar la falta de coneixements que tenia la responsable de Cultura en aquest moment (Elena Llopis) sobre la figura de Lluís Alcanyís; ens indicà, en l'entrevista que vam mantenir amb ella, que “havia sol·licitat un informe i fotografia de Lluís Alcanyís a l'arxiu municipal”. Amb la segona institució no obtenirem resposta a la sol·licitud. Posteriorment, l'Hospital Lluís Alcanyís va realitzar, el 29 de novembre d'aquest mateix any 2006, un acte en record de la figura de l'eminent mèdic Lluís Alcanyís, conjuntament amb el Consell de Cultura Valencià, i en el qual van participar el seu president (Dr. Santiago Grisolía), el conseller de Sanitat (Rafael Blasco)[2]  i l'alcalde de Xàtiva de l'època, Alfonso Rus.[3]

 

            La Universitat de València, en record i desgreuge, aquest mateix any 2006, va plantar una olivera al jardí botànic de la Universitat amb la presència del rector, del catedràtic d'Història de la Medicina (professor Dr. José María López Piñero), i representants de la comunitat jueva actual de la ciutat de València i de la societat valenciana. A més, la Universitat de València va donar el nom Lluís Alcanyís a la Fundació de la Universitat que englobara els seus centres assistencials sanitaris d'Odontologia, Podologia, Optometria, etc.

 

            Al final de tot això, sense la col·laboració de l'Ajuntament i de l'Hospital, sota el control del Partit Popular en eixes dades, vam poder ajudar a divulgar la figura de l'eminent mèdic valencià nascut a Xàtiva Lluís Alcanyís, i que la població en general no solament reconeguera el seu nom com a titular de l'hospital comarcal, sinó que coneguera la seua importància dins la medicina de la seua època.

 

            Ara, Ulleye ha volgut realitzar una edició ampliada d'aquest llibre, on divulguem els actes realitzats en aquell 2006 i, a més, afegim dos capítols signats per dos dels ponents que van participar en el cicle de conferències: el catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de València Dr. Antoni Ferrando, qui ens il·lustra sobre la llengua que parlaven els valencians de l'època, i el professor investigador de l'Institut Milà i Fontanals, del CSIC, Dr. Jon Arrizabalaga, el màxim especialista sobre la figura de l'insigne mèdic xativí.

 

            Aquesta segona i nova edició del llibre sobre la figura i obra de Lluís Alcanyís volem dedicar-la a la memòria de qui va ser un element fonamental en la transcripció del text de Alcanyís a un valencià de major facilitat popular de lectura, és a dir, a Enric Miquel Prats i BenaventSenent”.

 

Dr. Antoni López i Alemany

Universitat de València.

Estiu de 2006

Novetlè

 

[1] Agustí Ventura i Conejero, Emili Balaguer i Perigüell, Francesc Asensi i Botet,  Lluís Alcanyís.  Lluís Alcanyís, 500 anys. Edició facsímil. Xàtiva: Ulleye, 2006.

2 Rafael Blasco al moment de la publicació d'aquesta edició és a la presó amb una condemnada de sis anys i mig per corrupció.

3 Alfonso Rus al moment de la publicació d'aquesta edició esta investigat, tot esperant judici, per presumpta corrupció.

 

 

 

 

Index                                                                                                                                                                .     

 

 

Presentació de la segona edició 2017                                                                                                                                           V

Dr. Antoni López i Alemany

Metge i Professor de la Universitat de València

 

Presentació de la primera edició 2006                                                                                                                                    VII

Dr. Antoni López i Alemany

Metge i Professor de la Universitat de València

 

La jueria de Xàtiva                                                                                                                                   1

Dr. Agusti Ventura i Conejero

Catedratic de Llatí

Cronista Oficial de Xàtiva

 

La medicina valencia a finals de segle XV principis del XVI                                                                 17

Dr. Emili Balaguer i Perigüell

Catedràtic de Historia de la Medicina

Universitat “Miguel Hernández” d’Elx

 

Lluís Alcanyís, Poeta, Metge, Mestre i Víctima                                                                                    27

Dr. Francesc Asensi i Botet

Membre Numerari de la Secció de Ciencias Biològiques del Institut d’Estudis

Catalans

Cap de Secció de Malalties Infeccioses de l'Hospital Infantil "La Fe"

Professor associat de la Facultat de Medicina de la Universitat de València

 

La llengua de Lluís Alcanyís, reflex d’una nova situació sociolingüística                                           49

Dr. Antoni Ferrando i Francés

Catedràtic de Filología Catalana

Universitat de València

Membre de la Academia Valenciana de la Llengua.

 

Lluís Alcanyís i la seua obra en el context social del primer renaixement valencià                             57

Dr. Jon Arrizabalaga Valbuena

Profesor de Investigación

InstitutMilà i Fontanals”. C.S.I.C. Barcelona.

 

Edició facsímil de l’obra de Lluís Alcanyís                                                                                          81

 

Poema.                                                                                                                                                    83

Trobes en lahors de la Verge Maria, 1474.                                      

Transcripció a cura del Dr. Manuel Sanchis Guarner

Catedràtic de  Lingüística Valenciana.

Universitat de València.

Transcripció popular a cura d’Enric Miquel Prats i Benavent

Llicenciat en Filologia Catalana.

 

Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència, 1490.                                                                   89

Transcripció a cura del Dr. Antoni Ferrando i Francès

Catedràtic de Filologia Catalana.

Universitat de València.

Transcripció popular a cura d’Enric Miquel Prats i Benavent

Llicenciat en Filologia Catalana.

 

Actes 2006 – 500 anys: Programes i imatges                                                                                    141

 

Cataleg d’Ulleye                                                                                                                                 147

 

 

 

Si l'interessa aquest llibre contacte amb nosaltres
mitjançant el correu electrònic:

Si le interesa este libro contacte con nosotros
mediante el correo electrónico:

ulleye@ulleye.com

o per correu postal:

o por correo postal:

ULLEYE - Apartat de Correus 170 - 46800 XÀTIVA (València)

 


 

Esta col.lecció davall el nom de "Una ullada a la història" pretén ser l'estimul que incidisca en els nostres ulls i amb això permeta al nostre cervell no oblidar la nostra història en els seus múltiples aspectes. Esta col.lecció està oberta a tots els que investiguen sobre la nostra societat en els seus distints aspectes històrics i espera ser el vehicle per mitjà del qual els seus treballs no s'obliden en algun calaix per falta d'ajuda per a la seua publicació. Per això tot aquell que ho desitge pot dirigir-se a la nostra editorial i proposar la publicació del seu treball, sempre que aquest siga inèdit. Ulleye va nàixer fa uns anys a Xàtiva, comarca de La Costera, amb un fi en el qual el món de la visió és el centre. Mirem la història del nostre poble, ciutats, edificis, etc. i aprenguem el que ella ens revela.

Ulleye[1] Agustí Ventura i Conejero, Emili Balaguer i Perigüell, Francesc Asensi i Botet,  Lluís Alcanyís.  Lluís Alcanyís, 500 anys. Edició facsímil. Xàtiva: Ulleye, 2006.

[2] Rafael Blasco al moment de la publicació d'aquesta edició és a la presó amb una condemnada de sis anys i mig per corrupció.

[3] Alfonso Rus al moment de la publicació d'aquesta edició esta imputat, tot esperant judici, per presumpta corrupció.