Les conseqüencies del colpisme franquista de 1936 a Xàtiva i a La Costera

Actes de l’XI Memorial Víctimes del Bombardeig

de Xàtiva de 1939

Xàtiva 2020

 

Descripción: Descripción: C:\Users\Ulleye\Pictures\anagramas\Ulleye\Ulleye.jpg

 

Col.lecció una Ullada a la Historia

 

© Ulleye de esta edición, 2021

 

ISBN 978-84-122272-3-9

Dipòsit Legal: V-3100-2020

 

Impresión: Byprint Percom, S. L., Picassent.

 

Composición: House Rose Disseny i Maquetació, Novetlè

 

Si os interesa adquirir este libro, o otros de la colección

“Una Ullada a la Història”

consultad la web:

 

http://www.xativa-llibres.com

http:// www.ulleye.com  (secció publicacions)

 

o contactar con nosotros si nos quieren hacernos llegar su opinión,

sugerencias o si quieren proponer una nueva publicación:

 correo electrónico:

ulleye@ulleye.com

 

correo postal:

ULLEYE

Apartado de Correos 170–––

46800 XÀTIVA  

 


 

A manera de presentació

 

El lector té en les seues mans el llibre que conté els treballs de recerca sobre fets que es van produir a conseqüència del colp d'Estat del general feixista Franco i els seus correligio-naris civils i religiosos contra el govern legalment establit de la República espanyola en juliol de 1939, i que es van presentar en el XI Memorial Víctimes del Bombardeig de Xàtiva de 1939 els dies 15 i 16 de febrer de 2020 en la seu de l'Associació de Veïns del Barri Nord-Oest de la ciutat de Xàtiva.

En el transcurs d'aquestes onze edicions, s'ha pogut rescatar la memòria de fets ocorreguts en aquest període tràgic de la història del nostre país, fonamentalment els esdevinguts a Xàtiva, la seua comarca (la Costera) i comarques limítrofes. Tres anys de guerra civil i quasi quaranta de dictadura franquista van sembrar la por entre la població i van donar lloc a un acte d’oblit de fets, que es van concretar en repressió, exili i mort de molts d'aquells i aquelles que van creure que el just i legal era defensar el règim de la República, establit mitjançant les urnes de la democràcia amb el vot igualitari de tots els espanyols.

En aquesta edició recordem de manera especial la figura de Rafael Pérez Contel, artista i professor de centenars d'alumnes de Xàtiva i la seua comarca durant molts d'anys en l'Institut Josep de Ribera de Xàtiva, i que va ser represaliat en finalitzar la guerra civil.

Queda encara molt per conéixer, estudiar i analitzar d'aquells tràgics fets, i poc temps perquè els que els van patir puguen veure reconegut el seu comportament en de-fensa de la legalitat. Estem assistint a l’aparició de movi-ments que justifiquen el colpisme i la repressió franquista, i estem veient com determinats sectors de població  pretenen silenciar i ocultar tota aquesta repressió, enlloc d’estudiar i difondre tots aquets fets per tal d’evitar la seua repetició.

Un fet ens confirma la existència d'elements que no volen que es puga estudiar i conéixer el que va passar en aquesta època negra: la dificultat, quasi cinquanta anys després de la mort del dictador i de l'arribada de la democràcia, de tindre accés als arxius que contenen la documentació relativa a aquest període històric.

Ulleye vol donar les gràcies als ponents que any rere any participen amb els seus treballs d’investigació, que donen llum als fets esdevinguts en aquest període de la història i ajuden a que no s'oblide el sofriment de tots aquells que el van patir; i, al mateix temps, vol denunciar als executants i a tots aquells que van donar suport al feixisme franquista durant tants anys.

De manera especial volem agrair el paper de coordi-nador del simposi de Rafael Buforn Valero, i la inapreciable participació, any rere any, d’Agustí Ventura, Ricard C. Torres, Cristina Escrivà, Enric Soler, Salvador Català i José R. Pérez Borredà.

Desitgem que, en un temps no gaire llunyà, no siga necessari ja reivindicar al nostre país la memòria històrica d’aquest fets del franquisme per haver-se superat totes aquestes traves i impediments i viure en una societat plenament democràtica.

 

 

Dr. Antoni López i Alemany

Novetlè, hivern de 2021

 

 

TAULA DE CONTINGUTS

 

A manera de presentació

Dr. Antoni López i Alemany. Universitat de València.

VII

Rafael Pérez Contel, precursor de la educación

artística en Valencia

Alejandro Macharowski. Doctor en Didácticas Específicas, Escuela Superior de Arte y Tecnologia, ESAT.

1

 

El doble passeig a Mossèn Rodrigo

Enric Soler Canet. Professor i investigador.

  17

El valencianisme polític de Francesc Bosch i Morata en la Xàtiva dels anys trenta

Salvador Català Sanchis. Professor i investigador.

55

Sense misericòrdia, dos exemples de repressió, Jovino Fernàndez i El Moreno de Llocnou

Eladi Mainar Cabanes. Professor i investigador.

87

Donís Estellés: Comerciant, sindicalista i republicà

Jordi Estellés Carrasco. Professor.

101

La realitat política a 59 dies de la mort de Franco a través de la premsa nacional: l’edició del diari ABC del 21 de setembre de 1975

Josep Rafael Pérez Borreda. Professor.

Doctor en Geografía e Historia. Universitat de València.

111

El míting del comte de Rodezno

Rafel Buforn Valero. Professor.

137

Una exposició antifeixista a Xàtiva, 1937

Cristina Escrivà Moscardó. Investigadora. Institut Obrer. 

155

Cultura per als fills del poble. L’exemple de l’Institut Obrer

Víctor Benavides Escrivà. Máster de Historia Contemporánea. Doctorando.

171

Una aproximació a l’exili republicà xativenc i de les seues rodalies. Qüestions sociopolítiques

Ricard C. Torres Fabra. Professor. Universitat de València.

189

Xàtiva en Las Provincias 1945-46

Agustí Ventura i Conejero. Cronista oficial de Xàtiva.

221

Programa i imatges del XI Memorial

351

Catàleg de les obres publicades per Ulleye

367

 

 

 

 

Índice