Colecció
Una Ullada a la Història
Director: Dr. Antonio López Alemany

 

 

XÀTIVA, LA GUERNICA DEL PAÍS VALENCIÀ, UN ESPAI PER LA PAU

Actes del VIII Memorial Victimes del Bombardeig de Xàtiva de 1939

2017

ISBN 978-84-947138-5-9

Dipòsit Legal: V-46-2018

Disseny i maquetació: House Rose Disseny i Maquetació.

Portada i contraportada: House Rose Disseny i Maquetació.

Obra de la portada: Versió infantil amb color de porció del Guérnica de Picasso.

Printed by BY PRINT, S.L. – Picassent


A manera de presentació

 

Alguna cosa té Xàtiva,

de Guernica del País Valencià,

avui un espai per la Pau

 

Recordar el que va passar el 12 de febrer de 1939 a la ciutat de Xàtiva és una obligació dels quals volem que la ciutadania aprengui per no repetir el que va fer sofrir als seus avantpassats. En aquest país encara hi ha alguns i algunes que volen l'oblit… no volen que la història ens ensenyi sobre els nostres errors i la Guerra Civil espanyola va ser un gran error de la seva població qui va trobar en ella a alguns i algunes que van pensar que amb la violència s'aconsegueix el que es vol, sobretot quan els falten arguments per defensar les seves idees…. Amb això va arribar el feixisme de Franco i els molts poders i persones que li van recolzar que va porter a aquest país a 40 anys de dictadura i uns quants mes de ressaca autoritària que àdhuc va per les venes d'alguns i algunes.

 

En 2017 portarem a terme el vuitè simposi sobre el Bombardeig de Xàtiva de 1939 i tot el que això va portar abans i després als fets d'aquest dia. Amb la participació d'historiadors i historiadores, es va poder fer i seguim en això, any rere any, sempre amb la idea que les paraules no es perdin i passin al paper perquè puguin ser revisades en el futur al moment aquest simposi, aquest llibre és el reflex d'aquesta idea.

 

En aquesta vuitena edició, al final, tres conferenciants voluntàriament programats, per diverses causes, justificades i no justificades, no van participar al final, però la resta va aportar els seus treballs per ajudar a donar una major realitat al que va ocórrer en l'època i fets estudiats.

La ciutat de Xàtiva va recobrant la memòria a poc a poc i va eliminant, sense oblidar el que signifiquen, aquells símbols i personatges dels seus carrers i edificis, sent això una forma de restablir la dignitat d'aquells que van ser massacrats pels representants locals del feixisme franquista. Queda encara molt per fer, però a poc a poc podrem deixar de fer-ho quan tot això estiga ja present i no tinguem res mes que investigar en aquesta època negra de la història de la ciutat i d'aquest país.

 

Ulleye vol agrair als autors de les ponències el seu treball que fa possible l'edició d'aquest llibre, quinzè entre els de la col·lecció “Una Ullada a la Històriad'aquesta editorial que fa referència a la Memòria Històrica relativa als fets de la Guerra Civil en l'estat espanyol , i dels anteriors editats sobre el Bombardeig. No oblidem el paper de coordinador de les mateixes de Rafel Buforn aixina com agrair a l'Associació de Veïns del Barri Nord-oest de la ciutat de Xàtiva el que ens acullin a la seva seu per portar a terme aquest simposi anual.

 

 

Dr. Antoni López i Alemany

Novetlè, hivern de 2018

 

 


           

TAULA DE CONTINGUTS

 

A manera de presentació

Dr. Antoni López i Alemany. Universitat de València.

VII

Reflexió sintètica sobre la Memòria Històrica.

Ricard C. Torres Fabra, professor Universitat de València

1

 

De la Casa Blanca a l’extermini de Mauthausen: Taengua, Chafer i Amat.

Salvador Català Sanchis, professor

 

13

 

Diari de guerra d’un recluta de la quinta del biberó: Vicent Flores Reig.

Enric Soler Canet, professor

 

39

 

Temps d’espera i llàgrimes. Xàtiva 1936-1945.

Vicent Gabarda Cebellán, doctor en Història

 

65

Depuracions de postguerra a l’Ajuntament de Xàtiva

Ricard C. Torres Fabra. professor Universitat de València

85

La salvaguarda del patrimoni històrico-artístic de Xàtiva durant la Guerra Civil.

Cristina Escrivà Moscardó, investigadora

109

Programa i imatges del VIII Memorial

129

Catàleg de les obres publicades per Ulleye

137

 

 

           


 

Edicions Ulleye
ulleye@ulleye.com
Apartado de Correos, 170
46800 XÀTIVA