La Vida dels Gloriosos sants Abdó i Senent,

Sants de la Pedra

Joan Baptista Anyés

 

Cobles en llaor de santa Barbara

 

 

 

Edició a cura de

Josep Lluís Cebrián i Molina

 

 

 

 

 

 

 

Col.lecció una Ullada a la Historia

 

© Ulleye d’aquesta edició, 2010.

 

© Fotografies: J. Ll. Cebrián

 

ISBN 13  978-84-935497-2-5

 

 

Dipòsit Legal: B-7885-2010

Coberta i contracoberta: Beatriu Navarro.

Imprimeix : Publidisa

 

 

Si us interessa adquirir aquest llibre, o altres de la col·lecció

“Una Ullada a la Història” consulteu el web:

 

http://www.xativa-llibres.com

http:// www.ulleye.com  (secció publicacions)

 

o contacteu amb nosaltres per mitjà de:

 

a) correu electrònic:

ulleye@ulleye.com

 

b) correu postal:

ULLEYE

Apartat de Correus 170

46800 XÀTIVA

  

 


 

A manera de presentació d'esta hagiografía

 

En els passats anys, Ulleye ha posat en les mans dels seus lectors una sèrie de llibres en la seua  col·lecció “Una ullada a la història” sobre el passat i present de la nostra ciutat, poble i país. Entre ells editarem l'obra de Lluís Alcanyís, opuscle editat en la nostra llengua a finals del segle XV per un gran metge de Xàtiva, primer catedràtic de Medicina de la Universitat de València,  que exercia a València i que volia difondre unes normes de prevenció de la pesta. La llengua culta de l'època era el llatí, però quan es volien dirigir al poble pla s'utilizava la seua llengua habitual, el català de l'època, valencià per a nosaltres, la llengua dels hortolans valencians. Este llibre que té el lector en les seues mans reproduïx una obra d'un capellà de l'època que tambè es dirigia al mateix poble pla que el llibre de Lluís Alcanyís però a fi d'adotrinarlos en la religió de Crist.  Joan Baptista Anyés (València 1480-1553) el va escriure en la primera mitat del segle XVI i el publicà a València en 1548. D'este opuscle queden pocs exemplars originals, i només a tingut una reproducció prèvia, en 1987, el que fóra conseller de Cultura de la Generalitat Catalana, Max Cahner, el va  publicar dins d'una edició de l'obra completa d'Anyés. Ara Ulleye, amb la idea i inestimable col·laboració del responsable d'esta edició, i expert en història de l'Art, Josep Lluís Cebrian i Molina, ho publica amb una sèrie d'il·lustracions d'obres pictòriques i de plafons ceràmics sobre els sants motiu d'esta biografia que podem trobar en els carrers, esglésies i museus del nostre país.

 

Estos sants, patrons de moltes ciutats del nostre país, abans regne, segons patrons de Xàtiva, era invocats per a protegir els camps de la pedra i tempestats. Xàtiva tenia una ermita per a ells prop del naixement del Riu dels Sants, avui terme d’Alcudia de Crespins.

 

            Per a completar esta edició, Santa Barbarà acompanya a Sant Abdó i Sant Senén a través de les “Cobles fetes en llaor de la gloriosa santa Bàrbara del Cançoner Sagrat de vinyes de sants” també il·lustrades amb plafons ceràmics referents a dita santa.

 

            Esperem que estes pàgines siguen llegides i vistes pels amants de l'hagiografia, l'art de la pintura i ceràmica i de la nostra llengua.

 

Dr. Antoni Lopez i Alemany, Novetlè, primers dies de 2010.