Història i Arqueologia del

Reial Monestir de Santa Clara de Xàtiva

 

Carles Miret Estruch

Fernando Cotino Villa

 

 PVP 18 €

 

 

 

Col.lecció una Ullada a la Historia

 

© Ulleye d’aquesta edició, 2018

 

ISBN: 978-84-949495-0-0

 

Dipòsit Legal: V-2993-2018

 

Disseny i maquetació: House Rose Disseny i Maquetació

Portada i contraportada: House Rose Disseny i Maquetació

Imatge de la portada: Global Alacant

Imatge de la contraportada: Vista panoràmica de Xàtiva d'Anthonie van den Wijngaerde (1563), on es veu el Portal del Lleó i Santa Clara

Impressió: Byprint Percom, S. L., Picassent, València

 

 

Si us interessa adquirir aquest llibre, o altres de la col·lecció

“Una Ullada a la Història” consulteu el web:

 

http://www.xativa-llibres.com

http:// www.ulleye.com  (secció publicacions)

 

o contacteu amb nosaltres per mitjà de:

 

a) correu electrònic:

ulleye@ulleye.com

 

b) correu postal:

ULLEYE

Apartat de Correus 170

46800 XÀTIVA


 

Presentació

 

Fa uns anys, les monges Clarisses van abandonar el Reial Monestir de Santa Clara de Xàtiva que van habitar durant centenars d'anys. Després d'açò, l’arquebisbat va engegar el procés de venda de l'edifici previ buidatge del seu contingut artístic i patrimonial que contenia. La ciutadania es va mobilitzar perquè aquest edifici, tan vinculat a la història de la ciutat de Xàtiva, passara a mans públiques. Aquesta petició no va ser atesa pels responsables municipals del moment, el Partit Popular, al capdavant del qual estava Alfonso Rus. Al final, l'edifici es va vendre a una empresa per a, en principi, convertir-lo en un hotel. Aquesta empresa va fer fallida i l'edifici va passar a mans d'una entitat bancària. Ara, segons hem pogut conèixer, el nou govern municipal del PSOE, EUPV i Compromis vol recuperar-lo, el problema resideix que l'economia municipal esta sota mínims després de l'herència rebuda de la gestió del Partit Popular d'Alfonso Rus.

 

Aquest Reial Monestir de Santa Clara va rebre durant la seua vigència les bondats i ajudes del poble de Xàtiva i per açò, després d'abandonar-lo les seues residents, l'edifici hauria de tornar  a mans de la ciutadania que durant anys va contribuir al seu manteniment.

 

Al final, en octubre de 2018, el real Monestir de Santa Clara ha tornat a la propietat municipal de Xàtiva i els seus ciutadans i ciutadanes de la del nou govern local de Xàtiva qui ha realitzat la compra de l'edifici a l'entitat financera que era la seua propietària. Solament queda que el patrimoni moble que contenia el Monestir torne a estar entre les seues parets i no lluny d'elles.

 

En aquest llibre es presenta l'estudi que van realitzar els tècnics arqueòlegs sobre el Reial Monestir de Santa Clara i amb açò volem contribuir al fet que la ciutadania actual de Xàtiva conega la importància del mateix i l'interès de la mateixa augmente més si cap perquè el mateix torne a mans públiques per a gaudi dels xativins i xativines.

 

El treball realitzat per Carles Miret Estruch i Fernando Cotino Villa, encara que preliminar, ens ajuda a aquest coneixement i a ells hem d'agrair que el lector tinga en les seues mans aquesta informació.

 

Ulleye, l'any 2008 , ja va contribuir humilment, amb el llibre Llibre alternatiu de la Fira. Xàtiva 2008. Monogràfic Santa Clara, al debat de la petició que Santa Clara passara a mans públiques, publicant textos i imatges, amb el catàleg del contingut moble d'aquest Monestir, que avalen una mica més les raons de la petició ciutadana.

 

Ara, amb aquesta nova publicació sobre el Reial Monestir de Santa Clara de Xàtiva, volem contribuir al fet que la ciutadania conega més la seua importància davant la situació actual que ha de ser la tornada d'aquest edifici i del seu contingut moble al poble de Xàtiva.

 

 

Dr. Antonio López i Alemany

Universitat de València

      Novetlè, tardor de 2018   


 

 

Índex de continguts

 

Presentació

Dr. Antonio López i Alemany

VII

 

 

I. FITXA TÈCNICA

1

 

 

II. EMPLAÇAMIENT I MESURES DEL MONESTIR

3

 

 

III. ANTECEDENTS

5

III.1. Antecedents administratius de l'immoble

5

III.2. Antecedents històrics de Xàtiva

5

III.3. Antecedents històrics del Convent de Santa Clara

13

            III.3.1. Història

13

            III.3.2. Descripcions

19

III.4. Antecedents arqueològics

24

 

 

IV. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

27

IV.1. Intervenció projectada

27

IV.2. Descripció dels treballs

29

            IV.2.1. Treballs preparatoris

30

            IV.2.2. Excavacions en el claustre

31

            IV.2.3. Cales muràries

41

            IV.2.4. Tapat i protecció

49

 

 

V. MATERIALS ARQUEOLÒGICS

51

V.1. Descripció sintètica

51

V.2. Estudi preliminar dels materials

55

V.3. Materials singulars

70

 

 

VI. INTERPRETACIÓ SUCCINTA DE LES TROBALLES

73

 

 

VII. CONCLUSIÓ I PERSPECTIVES DE FUTUR

75

 

 

VIII.  BIBLIOGRAFIA

77

 

 

IX.  MATERIALS ARQUELÓGICS: INVENTARI

    81

 

 

Catàleg de llibres, música i art d’Ulleye

113

 

 

 

 

 

Tornar a Una Ullada a la Història