XÀTIVA interpreta RAIMON

50 anys del primer concert a Xàtiva

1964-2014

 

© Ulleye de esta edición, 2013

© De los textos y las fotografías los autores

 

ISBN: 978-84-940327-4-5

Depósito Legal: V242-2013

Disseny i maquetació: House Rose Disseny i Maquetació.

Imatge  portada: Joan Ramos – “Raimon, 1962”

Imatge contraportada: Raimon, (Col.leció Joan Ramos)

 

Assessorament i tècnic musical: Juan José Gimeno Pérez

Impresión: Publidisa

 

260  pàgines amb il.lustracions en blanc i negre i 3 CD’s

  

Raimon i Xàtiva

 

Fa una parell d'anys, participant en una mani-festació per mig dels carrers de Xàtiva, -contra el macroabocador de Llanera- Rafa Carril i jo pensarem que hauríem de fer quelcom respecte d'això del que és l'obra i la importància social i artística de Raimon, li vaig respondre: Xàtiva interpreta Raimon. És a dir, que Xàtiva, les seues gents, el poble, que interprete la música i lletra de Raimon. Això a donat lloc a què 28 formacions musicals, individuals o collectives, que han gravat en estudis musicals des d'Alemanya fins a Xile, i que han reunit en este projecte a mes 240 persones que han participat com a agraïment al que per a ells significa la figura i música de Raimon.

 

Ulleye a volgut reflectir el Raimon de Xàtiva, en este projecte escrit i musicat, el que va viure en la seua adolescència i joventut i el que retorna de tant en tant a cantar o a visitar els seus familiars i amics. Per a això a reunit també en ell als què compatiren la seua joventut amb Raimon, els seus amics. Ells han participat amb la lletra escrivint sobre eixos anys de joventut i amistat: Vicent Álvarez, Cote, Joan Ramos i Familia Joan Juan, altres com José Ramón Torregrosa ens ha donat el seu recoltzament al projecte.

 

A més, volíem que el gran valedor de Raimon en els seus inicis, Joan Fuster, el seu amic de Sueca, estiguera en el contingut d'este projecte. Per a això hem recuperat un text biogràfic de Raimon escrit per Joan Fuster en el que reflectix els seus primers anys de vida i art, va ser escrit en 1964, quan Raimon a penes tènia 24 anys.

 

Presentem en este projecte la recuperació de part del primer recital que va donar Raimon en 1964 a Xàtiva, va ser en el Saló dels Obrers, i d'ell La Ràdio Xàtiva de l'època va gravar les tres primeres cançons que va compondre.

 

Junt amb el projecte narratiu-musical, Ulleye ha editat una obra gràfica de Joan Ramos de titul "Raimon", amb la tècnica de la litografia i una tirada limitada, que va ser presentada en societat el passat 5 de juny en la Llibreria "La Costera" de Xàtiva. Esta obra es basa en una imatge de Raimon d'inicis dels anys 60, època a què es referix este libre.

 

Tot això ha sigut cuinat amb la col•laboració de Joan Ramos, Antoni Marzal, Adolfo García, Vicent Soriano, Josep Lluís Cebrian i Molina, Agustí Garzó, Annalisa Corti Sinceri, Rafel Buforn i altres aportant imatges, retalls de premsa, anècdotes, fets, dates, etc.

 

I en la música, no haguera sigut tot possible sense la col.laboració de les formacions individuals i col•lectives musicals i corals que s'indiquen en les fitxes tècniques de les gravacions ací contingudes. Tot este apartat musical no haguera sigut possible sense la col•laboració Juan J. Gimeno qui ha realitzat la majoria de les gravacions i mescles en el seu estudi de Torre Lloris, anomenat Collons 23.

 

A tots i totes, Ulleye vol donar les gràcies per haver portat a bon port este projecte i a Raimon per la seua música i poesia que esperem seguir escoltant-la de la seua pròpia veu molts anys.

 

Antonio López Alemany

Novetlè, tardor de 2013

País Valencià

 

 

TAULA DE CONTINGUTS

Raimon i Xàtiva

Antoni López i Alemany

Universitat de València.

 

VII

El nostre pare Joan Juan i el seu amic Raimon

Àngela, Loles i Laura Juan Tormo

 

1

D’aquell silenci

Vicent Álvarez i Rubio

 

5

Amics, saludats i coneguts

Joan Ramos

 

9

Memòria, temps i vida: notes sobre Raimon,

Lector de poesía.

Cote (José Luis García Molina)

 

13

Raimon en l'escena de Xàtiva 

Antonio López Alemany

 

47

Raimon

Joan Fuster

 

85

I.               Orígens i casualitat de "Raimon"

93

II.            Un xicot de Xátiva, només

107

III.         Aules, viatges i escenaris

119

IV.         Com creix una cancó

131

V.            Interpretació d'un hit

145

VI.         Paraules al vent: "Al vent del món". 

 

159

Album d’imatges

 

169

Fitxes tècniques de les interpretacions

(per orde alfabètic)

185

 

Catàleg de l'editorial Ulleye

 

253

 

 

Si l'interessa aquest llibre contacte amb nosaltresmitjançant el correu electrònic:

Si le interesa este libro contacte con nosotros
mediante el correo electrónico:

ulleye@ulleye.com

o per correu postal:

o por correo postal:

ULLEYE - Apartat de Correus 170 - 46800 XÀTIVA (València)

 


 

Esta col.lecció davall el nom de "Una ullada a la història" pretén ser l'estimul que incidisca en els nostres ulls i amb això permeta al nostre cervell no oblidar la nostra història en els seus múltiples aspectes. Esta col.lecció està oberta a tots els que investiguen sobre la nostra societat en els seus distints aspectes històrics i espera ser el vehicle per mitjà del qual els seus treballs no s'obliden en algun calaix per falta d'ajuda per a la seua publicació. Per això tot aquell que ho desitge pot dirigir-se a la nostra editorial i proposar la publicació del seu treball, sempre que aquest siga inèdit. Ulleye va nàixer fa uns anys a Xàtiva, comarca de La Costera, amb un fi en el qual el món de la visió és el centre. Mirem la història del nostre poble, ciutats, edificis, etc. i aprenguem el que ella ens revela.

Ulleye