PINTURA I PATRIMONI HISTÒRIC A XÀTIVA

 

Actes de les VII Jornades d’Art i Història a Xàtiva 2015

 

Descripción: Descripción: Descripción: C:\Users\Ulleye\Pictures\anagramas\Ulleye\Ulleye.jpg

Col.lecció una Ullada a la Historia

 

© Ulleye d’aquesta edició, 2016

 

ISBN 13  978-84-944301-6-9

 

Dipòsit Legal: V1466-2016

Coberta: Beatriu Navarro i Buenaventura

  Imprimeix : La imprenta CG Online - Paterna

 

Si us interessa adquirir aquest llibre, o altres de la col·lecció

“Una Ullada a la Història” consulteu el web:

 

http://www.xativa-llibres.com

http:// www.ulleye.com  (secció publicacions)

 

o contacteu amb nosaltres per mitjà de:

 

a) correu electrònic:

ulleye@ulleye.com

 

b) correu postal:

ULLEYE

Apartat de Correus 170

46800 XÀTIVA

  

 


 

Presentació

 

                        El lector té ja a les seues mans els treballs de recerca que es van presentar a la VII Jornada d'Art i Història que es va celebrar durant els dies 3 al 5 d'agost de 2015 a Xàtiva, organitzades per la nostra editorial, Ulleye, amb la inestimable col·laboració del comitè director de les mateixes, que cada any selecciona una sèrie de conferenciants perquè presenten les seues ponències amb temes relacionats fonamentalment amb la història de Xàtiva i el seu context. A més, es complementà amb una sèrie de visites al patrimoni de la ciutat i d'unes altres no gaire llunyanes a Xàtiva, com en aquest any, Cullera i Albaida, que ens mostren les seues riqueses arquitectòniques i artístiques.

 

Aquestes jornades d'art i història, que aquest any, 2016, celebraran la seua huitena edició, van nàixer amb la finalitat d'aportar a Xàtiva un petit cercle de debat i coneixement sobre la seua història i vida, i ajudara els seus conciutadans i veïns a conéixer la importància de la seua ciutat en el passat i els motivara a poder utilitzar el curriculum vitae de la ciutat per afavorir la vida dels seus conciutadans actuals.

 

En el 2015, Ulleye va publicar el primer llibre sobre el pintor de Montesa Gaspar Requena,[1] de qui no tenien coneixement fins que Josep Lluís Cebrián i Molina va començar a veure el seu pinzell en una obra d'una església de Xàtiva i el batejà comMestre de la Mercè” i en 2016 ha publicat el primer llibre sobre un altre important pintor quasi coetani de l'anterior i nascut a Xàtiva, Miquel Esteve,[2]. Mentrestant hem intentant recuperar a personatges de la intel·lectualitat xativina com a José Aragonès i Saborit,[3] represaliat pel franquisme, i també d'un esdeveniment quasi oblidat a la ciutat com el Festival de la Cançó.[4]

 

Volem agraïr especialment a Beatriu Navarro i Buenaventura el seu treball en la coordinació d’aquestes actes.

 

Seguim caminant a través de la ciutat i els seus aspectes històrics amb el mateix ànim o més que amb el qual van veure a la llum aquestes jornades que, a manera de curs d'estiu, Ulleye presenta als seus assistents interessats. I aquest camí no seria possible sense els ponents que any rere any ens visiten i il·lustren amb els seus estudis. A tots ells moltes gràcies. Esperem poder tenir-los entre nosaltres cada vegada que tinguen alguna cosa que aportar sobre Xàtiva i el seu context històric, social, artístic i humà.                                   

 

 

Dr. Antoni López i Alemany

Novetlè, primavera de 2016

 

[1] Gaspar Requena, pintor valenciano del Renacimiento (c. 1515 – después de 1585).  Lorenzo Hernández Guardiola, Albert Ferrer Orts, María José López Azorín y Josep-Marí Gómez i Lozano. Xàtiva: Ulleye, 2015.

2 Miquel Esteve, pintor Leonardesco de Xàtiva. Josep Lluís Cebrián i Molina, Lorenzo Hernández Guardiola, Beatriu Navarro i Buenaventura. Xàtiva: Ulleye, 2016

3Xàtiva i José Aragonés Saborit: estudi del pensament d’un jove artista republicà (1907-1950).  Salvador Catalá i Sanchis. Xàtiva: Ulleye 2016.

[1] Festival de la Cançó de Xàtiva, 1974-1995. Antoni López i Alemany, Juan José Gimeno Pérez (eds.). Xàtiva: Ulleye, 2015. Llibre i tres CD.

 

 


                                                                      

ÍNDEX

 

Presentació

 

Antoni López Alemany 

 

 

5

 

 

La fàbrica de mosaics La Alcudiana en el  context

industrial valencià del segle XIX.

 

Ana Mª Reig Ferrer

 

 

9

 

 

El reresagrari de l’església conventual de Sant Agustí.

 

Joan Quilis i Rodenas

47

 

 

El duc de Calàbria, un presoner reial a Xàtiva.

Aproximació a l’estudi de la seua biblioteca.

 

Estefania Ferrer del Río

 

 

85

 

 

Taulelleria devocional de Rafael Monleón, una faceta oblidada de la seua pintura ceràmica.

 

Beatriu Navarro i Buenaventura

Josep Lluís Cebrián i Molina

 

 

 

 

121

 

 

El retaule de Sant Miquel i Santa Magdalena del

Mestre de Xàtiva i una predel·la del Mestre d’Altura.

 

Josep Lluís Cebrián i Molina

Beatriu Navarro i Buenaventura

 

 

 

 

139

 

 

Pintura del segle XVI a Xàtiva: Miquel Esteve,

Martí Torner, Mestre d’Alzira, Gaspar Requena.

 

Josep Lluís Cebrián i Molina

Beatriu Navarro i Buenaventura

 

 

 

 

155

 

 

Visita a l’ermita de Sant Antoni  i a l’aqüeducte de

l’aigua de Bellús.

 

Joan Quilis i Rodenas

 

 

203

 

 

El Castillo de Cullera: restauración y reutilización.

 

Enrique Gandía Álvarez

219

 

 

 

Tornar al index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Gaspar Requena, pintor valenciano del Renacimiento (c. 1515 – después de 1585).  Lorenzo Hernández Guardiola, Albert Ferrer Orts, María José López Azorín y Josep-Marí Gómez i Lozano. Xàtiva: Ulleye, 2015.

[2] Miquel Esteve, pintor Leonardesco de Xàtiva. Josep Lluís Cebrián i Molina, Lorenzo Hernández Guardiola, Beatriu Navarro i Buenaventura. Xàtiva: Ulleye, 2016

[3] Xàtiva i José Aragonés Saborit: estudi del pensament d’un jove artista republicà (1907-1950).  Salvador Catalá i Sanchis. Xàtiva: Ulleye 2016

[4] Festival de la Cançó de Xàtiva, 1974-1995. Antoni López i Alemany, Juan José Gimeno Pérez (eds.). Xàtiva: Ulleye, 2015. Llibre i tres CD.