Pintura del segles XV i XVI a la Corona d’Aragò

 

Edició a cura de

Beatriu Navarro i Buenaventura

 

Descripción: C:\Users\Ulleye\Pictures\anagramas\Ulleye\Ulleye.jpg

Col.lecció una Ullada a la Historia

 

© Ulleye d’aquesta edició, 2011.

 

ISBN 13  978-84-937878-7-1

 

Dipòsit Legal: SE-5392-2011

Coberta i contracoberta: Beatriu Navarrro.

  Imprimeix : Publidisa

 

Si us interessa adquirir aquest llibre, o altres de la col·lecció

“Una Ullada a la Història” consulteu el web:

 

http://www.xativa-llibres.com

http:// www.ulleye.com  (secció publicacions)

 

o contacteu amb nosaltres per mitjà de:

 

a) correu electrònic:

ulleye@ulleye.com

 

b) correu postal:

ULLEYE

Apartat de Correus 170

46800 XÀTIVA

  

 


 

Presentació de les actes de les II Jornades

 

 

Arribar a una tercera edició d'un curs d'estiu que vol ser refrescant, mentalment parlant, i al mateix temps interessant per als seus participants en el context actual no és fàcil. Però hem arribat. Sobretot amb el suport dels seus ponents i la dels seus assistents que en estos dies, entre les dos festes patronals de Xàtiva, Sant Feliú i la Mare de Déu de les Neus,  inclús romanen en esta ciutat que en estes dates estiuenques invita a abandonar-la per a trobar una millor i climàtica estada en altres llocs en els seus períodes vacacionals.

 

En estes II Jornades en 2010 vam tindre l'oportunitat de disfrutar, a través de la visió i l'audició, de conferències d'importants especialistes en l'art dels segles XV i XVI en l'àmbit de l'antiga Corona d'Aragó. Acompanyant a estes activitats van ser altres com la visita dels museus i esglésies que actualment són el receptacle d'este art a Xàtiva guiades pels mateixos especialistes que ens havien  delectat prèviament amb les seues idees i arguments sobre este art i època.

 

 Tot açò no haguera sigut possible sense la intervenció dels entesos en este art, Albert Ferrer, Josep Lluís Cebrian i Josep-Mari Gómez que selecionaren i van invitar al panell d'experts en els temes a tractar.

 

Des de la llunyania a Xàtiva dins de l'antiga Corona d'Aragó, des de Lleida i la seua Universitat, ens va arribar una proposta que no vam poder rebutjar, davant de l'interés de la mateixa, del Grup de Recerca en Art i Cultura d'Època Moderna de la dita Universitat de Lleida, dirigit pel Catedràtic d'Història de l'Art, Professor Ximo Company, per a participar i patrocinar l'esdeveniment.

 

I des de la proximitat, Xàtiva, el Taller de Ceràmica “Vallés 16” va presentar en les II Jornades una meravellosa exposició de repliques elements ceràmics que permetien als assistents omplir amb el dit art els moments entre les ponències presentades.

 

No volem oblidar des d'Ulleye l'agrair a tots patrocinadors, directors, ponents i assistents la seua participació sense la qual no seguirien vives estes Jornades d'Art a Xàtiva que enguany 2011 aconseguixen la seua tercera edició. I fer menció especial a la col•laboració en el patrocini també de la impremta Papiro de Xàtiva quant als cartells i fullets que divulguen físicament l'esdeveniment i a la seua dissenyadora, Beatriu Navarro.

 

 

Dr. Antonio López i Alemany

Novetlè, darrers dies de la primavera de 2011   


 

ÍNDEX

 

Presentació

Dr.Antoni López Alemany

Universitat de València                                                      

 

La serie del pintor cartujo Ginés Díaz sobre la vida de san Bruno y el origen y patrocinio de

la Orden de la Cartuja, para la sala capitular de la cartuja de Portaceli, en el contexto de la religiosidad barroca             1                

Francisco Fuster Serra

Investigador acreditat internacionalment en temes cartoixans, particularment de les cartoixes de la Corona d'Aragó, en

especial les valencianes i Porta Coeli

 

Algunes novetats entorn de la cartoixa de Valldecrist                                                                                                       39

Dr. Josep-Marí Gómez Lozano                                                       

Professor associat de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València.

 

La fortuna artística de la cartoixa d’Aracristi, el Puig (València)                                                                                       67

Dr. Albert Ferrer i Orts                                                  

Professor associat del Departament de Història de l'Art de la Universitat de València-EG.

 

Montsant: el monestir cistercenc de Xàtiva                                                                                                                       85

Josep Lluís Cebrián i Molina

Llicenciat en Història de l’Art.

                                                                                                     

Las artes aplicadas en el arte sacro conventual                                                                                                               101

José Luis March Ramos 
Professor de l’Escola de Ceràmica de Manises. 
Descendent d’una família d’orfebres de València. 

                                                                                                                                                            

La ceràmica y los conventos                                                                                                                                             157

Javier Jorda, Mercedes González. 

Taller de ceràmica Vallés 16, Xàtiva.                                                                 

Addenda                                                                                                                                                                            167