EL PALAU DEL GENOVÉS

i el retaule d’En Guerau Sanç i Ripoll de Castellverd

 

Josep Lluís Cebrián i Molina

Francesc Úbeda i Bataller

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: C:\Users\Ulleye\Pictures\anagramas\Ulleye\Ulleye.jpg

Col.lecció Una Ullada a la Historia

 

© Ulleye d’aquesta edició, 2019.

 

ISBN 978-84-949495-3-1

 

Dipòsit Legal: V874-2019

Coberta i contracoberta: House Rose Disseny i Maquetació

  Imprimeix : Imprenta CG Online - Paterna

 

Si us interessa adquirir aquest llibre, o altres de la col·lecció

“Una Ullada a la Història” consulteu el web:

 

http://www.xativa-llibres.com

http:// www.ulleye.com  (secció publicacions)

 

o contacteu amb nosaltres per mitjà de:

 

a) correu electrònic:

ulleye@ulleye.com

 

b) correu postal:

ULLEYE

Apartat de Correus 170

46800 XÀTIVA

  

 


 

Recuperar el patrimoni o no oblidar-ho

 

El patrimoni de les ciutats i viles són els “fòssils” del desenvolupament de les societats que les van habitar. Amb aquests “fòssils” podem reconstruir en part la seua esdevenir a través dels anys passats.

 

Els interessos econòmics, sobretot, fan que uns pocs interessats aconseguisquen fer desaparèixer aquestes restes d'una història que defineix com va ser la societat que els van crear.

 

El cas del Genovés, com molts altres al nostre pais, és un més dels quals trobem en països ricament ocupats per patrimoni que van crear els seus habitants passats. La destrucció del Palau del Genovés és un exemple d'uns dirigents que no tenien cap sensibilitat per al que ha sigut la història del Genovés i dels seus habitants.

 

Encara tenim sort, que els arxius documentals i l'art que encara resta, permet recompondre el que va ser aquest patrimoni del Genovés perquè la societat present i futura no oblide el que va ser del Genovés en el passat.

 

El treball que té el lector en les seues mans, obra de Josep Lluís Cebrián i Molina i de Francesc Úbeda i Bataller, amb el suport de la corporació actual del Genovés, i segur que de tots els habitants del Genovés que estimen el seu poble, permet el poder conèixer que va ser del Palau del Genovés i del seu patrimoni moble.

 

Antonio López Alemany

Universitat de València.  Novetlè, hivern de 2019


TAULA DE CONTINGUTS

                       

                                                                                                         

Recuperar el patrimoni o no oblidar-ho

Antoni López i Alemany. Universitat de València.

VII

 

 

Les paraules de l’Alcalde

Pere Revert Miralles. Alcalde del Genovés

   IX

 

 

Proleg

Josep Antoni Soler

XI

 

 

El Palau del Genovés

Josep Lluís Cebrian i Molina

1

 

 

El Palau del Genovés: Imatges

Josep Lluís Cebrian i Molina

35

 

 

La placeta del Palau

Francesc Úbeda i Bataller

47

 

 

La placeta del Palau: Imatges

Francesc Úbeda i Bataller

99

 

 

El retaule del senyor del Genovés

Josep Lluís Cebrian i Molina

111

 

 

El retaule del senyor del Genovés: Imatges

Josep Lluís Cebrian i Molina

143

 

 

Annex documental

161

Anny 1500. Inventari del palau del Genovés a la mort de senyor Guerau Sanç Ripoll de Castellverd

162

 

 

Anys 1588-1590. Obres fetes en la Casa del Senyor del lloc del Genovés.

183

 

 

Imatges

189

 

 

Apéndix

201

 

 

El perque d’un apèndix

203

 

 

Principales datos, fechas y cifras de una permuta de bienes en la que la jerarquía eclesiástica se basa para no hacer donación al ayuntamiento de Genovés del edificio de la antigua iglesia parroquia

204

 

 

Bibliografia

209

 

 

Catàleg dels llibres, art i música d'Ulleye

215