Notes i pinzellades al voltant de Xàtiva

 Actes de les VI Jornades d’Art i Història, Xàtiva - 4, 5 i 6 d’agost de 2014

 

Edició a cura de

Beatriu Navarro i Buenaventura

 

Descripción: Descripción: C:\Users\Ulleye\Pictures\anagramas\Ulleye\Ulleye.jpg

Col.lecció una Ullada a la Historia

 

© Ulleye d’aquesta edició, 2015.

 

ISBN 978-84-942340-6-4

 

Dipòsit Legal: V-1573-2015

 

Coberta i contracoberta: Beatriu Navarrro.

  Imprimeix : Imprenta CG Online

 

Si us interessa adquirir aquest llibre, o altres de la col·lecció

“Una Ullada a la Història” consulteu el web:

 

http://www.xativa-llibres.com

http:// www.ulleye.com  (secció publicacions)

 

o contacteu amb nosaltres per mitjà de:

 

a) correu electrònic:

ulleye@ulleye.com

 

b) correu postal:

ULLEYE

Apartat de Correus 170

46800 XÀTIVA

  

 


 

NOUS TEMPS, NOVES ESPERANCES

 

Presentem les actes de les VI Jornades d'Art i Història, que convoca Ulleye en el mes gran de Xàtiva: agost. La finalitat d'elles és poder ser el mitjà a través del qual els investigadors de la història, de l’art, de la música, etc. puguen donar a conéixer els seus treballs relacionats amb Xàtiva i la seua comarca. Durant aquests anys hem pogut escoltar i veure diferents aspectes del que és i ha sigut Xàtiva i el seu context.

Xàtiva, si és una cosa, és història i patrimoni. Història i patrimoni que poden ser motor de vida dels ciutadans que l'habiten actualment, si els que l'han de gestionar s'assabenten del que significa Xàtiva i com pot administrar-se per a benefici d’ells.

Jo seguisc pensant que millor que invertir en el nostre país en parcs temàtics nascuts a imatge dels famosos del Walter Elias Disney és invertir en els reals parcs de patrimoni i història que abunden per la nostra geografia. Aquests no són fantasia, són la realitat de l'evolució d'un poble que habita el País Valencià i que abans va ser Regne, realitat nascuda de centenars d'anys de les seues gents.

Cada any en els que aquestes jornades han tingut lloc, hem agraït la col·laboració de tots aquells que han dedicat el seu temps per a poder presentar els seus treballs d’investigació. Poc més podem fer, però és un agraïment sincer, i els animem a seguir en aquest treball.

Però si algú està involucrat en les jornades és Josep Lluís Cebrián i Molina —motor central en l'organització de les mateixes— i Beatriu Navarro Buenaventura. El seu esforç per a confeccionar aquest llibre d'actes ha estat extraordinari. Moltes gràcies als dos.

Esperem que els nous vents polítics que corren a Xàtiva afavorisquen una major sensibilitat per tot allò que significa la ciutat en la seua història i patrimoni, i que aquest, creat pels nostres avantpassats, servisca per a estima dels seus actuals ciutadans i els permeta, així mateix, ser motor de vida econòmica de la ciutat.

 

Dr. Antonio López Alemany

Novetlè, primavera de 2015

   


 

ÍNDEX

 

Nous temps, noves esperançes

Antoni López Alemany                                                            7                                                           

Ponències

 

La indústria del licor a Xàtiva

Josep Sanchis Martínez                                                         11

 

Mosaicos Nolla, historia de una fábrica de arte suntuario

y popular a través de su Alquería-Palauet

Albert Ferrer Orts, Daniel Benito Goerlich                              25

 

Renaixement en algeps des de Santa Maria Magdalena

de Montsant –Xàtiva–. Desig i realitat d’un ornat

alla romana de baixa gama

Josep A. Gisbert Santonja                                                     61

 

Dues taules xativines de Nicolau Falcó

Josep Lluís Cebrián i Molina                                                135         

Música i músics de San Phelipe, antes Xàtiva

Josep Manel Garcia Company                                             167

 

 

Visites

 

Taulelleria històrica als carrers de Xàtiva

Josep Lluís Cebrián i Molina                                                193

 

Visita cultural a l’església de la Nativitat

de la Font de la Figuera

Albert Ferrer Orts                                                                211

 

Programa                                                                           216

 

 

 

Índice