Muralles, palaus i retaules

en el bicentenari del rector Blasco

 Actes de les V Jornades d’Art i Història, Xàtiva - 1, 2 i 3 d’agost de 2013

 

Edició a cura de

Beatriu Navarro i Buenaventura

 

Descripción: Descripción: C:\Users\Ulleye\Pictures\anagramas\Ulleye\Ulleye.jpg

Col.lecció una Ullada a la Historia

 

© Ulleye d’aquesta edició, 2014.

 

ISBN 978-84-942340-4-0

 

Dipòsit Legal: V-493-2014

 

Coberta i contracoberta: Beatriu Navarrro.

  Imprimeix : Imprenta CG Online

 

Si us interessa adquirir aquest llibre, o altres de la col·lecció

“Una Ullada a la Història” consulteu el web:

 

http://www.xativa-llibres.com

http:// www.ulleye.com  (secció publicacions)

 

o contacteu amb nosaltres per mitjà de:

 

a) correu electrònic:

ulleye@ulleye.com

 

b) correu postal:

ULLEYE

Apartat de Correus 170

46800 XÀTIVA

  

 


 

Un any més, unes jornades més, les sisenes en 2014

 

            Aquestes que té el lector en les seues mans, són les actes que arrepleguen la totalitat de les conferències que es van dictar en les V Jornades d'Art i Història que es van celebrar en els calorosos dies d'agost de 2013 de Xàtiva convocades per Ulleye. Un any més, i en 2014 està previst igual, hem pogut dur a terme aquest curs d'estiu amb la imprescindible col·laboració dels ponents i guies de les excursions que sense ells i elles no seria possible dur a terme. Gràcies, moltes gràcies, des de Ulleye.

            Des de Ulleye venim assistint al pas dels anys i a anar observant la forma de fer o participar en la cultura local i comarcal dels diferents agents socials, públics o privats. Sempre hem cregut que tot és possible en la mesura que trepitgem la realitat del context de cada moment viscut. No solament l'oficial és possible, moltes vegades captiva del manaire de torn, moltes vegades amb un nivell d'interès cultural inexistent però quasi sempre pensat que la cultura és instrument de captura de poder i per açò intervé en ella. La cultura de la participació i la participació social en la cultura és imprescindible perquè la varietat de les manifestacions culturals de la nostra societat no es veja limitada pel gestor polític o cultural de torn.

            Seguirem, amb la participació i ajuda de qui ho desitge, creant espais de debat social i cultural en el nostre context ja que els considerem necessaris per a evitar una societat sense idees ni accions que ens conduïsca a autòmats de saló.

            Vull agrair en nom d’Ulleye i meu la col·laboració de tots i totes els participants i especialment, per la qual cosa a aquestes actes es refereix, de Beatriu Navarro, coordinadora d'aquestes d’elles, i de Josep Lluís Cebrián que any a any intervé de forma intensa en la gestació de les Jornades i als nostres col·laboradors desinteressats, Ceràmica Valles 16 i Impremta Papiro de Xàtiva.

 

Dr. Antonio López i Alemany

Universitat de València

Novetlè, 20 de juny de 2014

   


 

ÍNDEX

 

 

 

Presentació

Antoni López Alemany                                                              VII

 

 

El Mestre de Borbotó i el retaule de la Torre de Canals

Josep Lluís Cebrián i Molina                                                     11

 

El retablo mayor de San Pedro y San Pablo de Xàtiva:

transformaciones y cambios de contexto

Víctor García Enguíx                                                                 51

 

Vicent Blasco en el seu bicentenari (1813-2013):

estudiant a Xàtiva, rector de la Universitat a València

Maria-Llum Juan-Liern                                                             109

 

El palau de l'ambaixador Vich de València:

de la seua destrucció a la seua parcial reconstrucció

Josep-Marí Gómez Lozano

Albert Ferrer Orts                                                                    125

 

Materia, forma y función. La validez de una técnica

constructivo-arquitectónica milenaria.

El caso de las fábricas de las murallas

del castillo de Xàtiva

Vicent Torregrosa Soler                                                          159

 

Programa                                                                                276

 

Catàleg d’Ulleye: llibres, música, obra gràfica i

documentals                                                                           279

 

 

Índice