XÀTIVA

EN TEMPS DE

JAUME I

 

 

Expansió i colonització feudal

 

 

Frederic Aparisi Romero

Noèlia Rangel López

Vicent Royo Pérez

(Universitat de València)

 


 

 

 

Col.lecció una Ullada a la Historia

 

 

152 pàgines amb il.lustracions en blanc i negre

 

ISBN 978-84-935497-7-0

 

Disseny i maquetació: House Rose Disseny i Maquetació.

Portada i contraportada: Beatriu Navarro i Buenaventura.

Printed by Publidisa.

 

  


 

Presentació

 

 

                Enguany 2008, exactament el 2 de febrer, es van complir 800 anys del naixement del rei Jaume I a Montpeller. No hi ha dubte que este rei va ser importantíssim,  encara la distancia en temps,  en el disseny de la Xàtiva actual en tots els seus aspectes, gents, cultura, lleis, espais, edificis, etc. Un dels màxims patrimonis de la Xàtiva i del País València actual arribà  amb ell, la llengua de tots els valencians que van portar tots els que després de la seua conquesta van repoblar les terres de Xàtiva en particular, i del País València, llavors Regne, en general.

 

                En la seua col·lecció “Una Ullada a la Història, Ulleye no podia deixar passar l'oportunitat d'incloure un nou titule que intentara aclarir i informar sobre la relació de Jaume I i Xàtiva. Esta relació, és un altre dels “tòpics” que comenten els xativins de forma habitual junt amb altres com la destrucció de Xàtiva en els temps de Felip V,  encara que difícilment poden trobar una informació clara i concisa sobre aquest “topic”. Per a això hem tingut la sort de trobar, amb la col·laboració del professor Ferran Garcia Oliver de la Universitat de València, a tres autors especialitzats en història mediaval de les nostres terres: Frederic Aparisi Romero, Noèlia Rangel López i Vicent Royo Pérez, que han realitzat un gran esforç per a condensar la història de Xàtiva en l'època de Jaume I en el llibre que ara vosté lector té en les seues mans.

 

                En un moment que polèmiques irracionals i governants interessats a fer desaparéixer la idisiosincracia del poble valencià, per molta publicitat i declaracions que facen, esperem que amb este estudi alguns sàpien d'on ve la cultura de les nostres gents, simple aportació d'uns “invasors” que van conquistar estes terres a altres ocupants mes antics, la cultura dels quals era en eixe moment igual o més important que l'aportada pels nous ocupants. Al final, estes terres han sigut i són un encreuament de diferents cultures que a poc a poc amb el temps han dissenyat l'actual.

 

                Només queda anotar en estes línies i deixar constància l'agraïment d'Ulleye als autors del treball: Frederic Aparisi Romero, Noèlia Rangel López i Vicent Royo Pérez  i espera que ho disfruten tots els seus lectors.

Dr. Antoni López i Alemany
Professor Titular. Universitat de València
Novetlè, nadal de 2008

 

TAULA DE CONTINGUTS

Presentació. Dr. Antoni López Alemany                                    

  V

                                                                                                          

 

INTRODUCCIÓ. Dr. Antoni J. Furió Diego

VII

 

 

I. En temps dels sarraïns                                                      

1

1. Sateba musulmana         

3

          La història d’una madîna del Sharq al-Andalus     

3

    A les portes de la conquesta: el poder almohade i la seua organització

5

         El món de la cultura: art, ciència i literatura

7

2. L’ordenació del paisatge

 13

    Fora muralla: alqueries i rafals...

13

    La fortalesa

 17

         El nucli urbà: La madina

21

3. El camp, el taller i el mercaT

26

    L’agricultura i la ramaderia: de tradicions i d’avanços

26

    El món artesanal: varietat i especialització

28

         El comerç: les xarxes locals i els intercanvis a llarga distància

30

 

 

II. La conquesta i la colonització

33

1. Els anys de la guerra

35

         Terra de frontera

35

    La clau del regne

39

 Herències que perduren

45

2. El nou ordre agrari

48

    El repartiment

48

    Els colons

50

    Les cases i les terres

56

3. L’organització colonial

62

    El terme particular

62

         El terme general

65

    La governació dellà Xúquer

67

 

 

III. Una ciutat per viure

71

1. El municipi cristià

73

    De colons a veïns

73

    Els diners del municipi i els diners del rei

77

    Esglésies, monestirs i hospitals

79

2. La societat vençuda

83

    Començar de nou

83

    Besants i altres impostos

87

    Papers, draps i manufactures

89

3. Dins la jueria

91

   Aixecar una aljama

91

   Difícil conviure

96

   Jueus benestants, creditors del rei

97

 

 

IV. UNA VILA VALENCIANA DEL SEGLE XIII

99

 

 

V. XÀTIVA EN EL LLIBRE DELS FETS

107

 

 

VI. GLOSSARI

133

 


 

Si us interessa adquirir aquest llibre, o altres de la col·lecció “Una Ullada a la Història” consulteu la web:

 

http://www.xativa-llibres.com

http:// www.ulleye.com  (secció publicacions)

 

o contacteu amb nosaltres per mitjà del correu electrònic: ulleye@ulleye.com o per correu postal:

ULLEYE

Apartat de Correus 170

46800 XÀTIVA

 


Esta col.lecció davall el nom de "Una ullada a la història" pretén ser l'estimul que incidisca en els nostres ulls i amb això permeta al nostre cervell no oblidar la nostra història en els seus múltiples aspectes. Esta col.lecció està oberta a tots els que investiguen sobre la nostra societat en els seus distints aspectes històrics i espera ser el vehicle per mitjà del qual els seus treballs no s'obliden en algun calaix per falta d'ajuda per a la seua publicació. Per això tot aquell que ho desitge pot dirigir-se a la nostra editorial i proposar la publicació del seu treball, sempre que aquest siga inèdit. Ulleye va nàixer fa uns anys a Xàtiva, comarca de La Costera, amb un fi en el qual el món de la visió és el centre. Mirem la història del nostre poble, ciutats, edificis, etc. i aprenguem el que ella ens revela.

Ulleye