Francesc Dasí i la taulelleria valenciana del segle XIX

 

Josep Lluís Cebrián i Molina - Beatriu Navarro i Buenaventura

 

Que Dasí en el Arte

Cerámico era una perla

más que engarzada en la

corona de los Juanes,

Riberas y Ribaltas daría

Oriente eternamente a

esta tierra de artistas.

(Efrén Berltrán i Calpe, 1898)

 

Descripción: Descripción: C:\Users\Ulleye\Pictures\anagramas\Ulleye\Ulleye.jpg

Col.lecció una Ullada a la Historia

 

© Ulleye d’aquesta edició, 2014.

 

ISBN 978-84-942340-7-1

 

Dipòsit Legal: V-1291-2014

 

Coberta i contracoberta: Beatriu Navarrro.

  Imprimeix : Imprenta CG Online

 

Si us interessa adquirir aquest llibre, o altres de la col·lecció

“Una Ullada a la Història” consulteu el web:

 

http://www.xativa-llibres.com

http:// www.ulleye.com  (secció publicacions)

 

o contacteu amb nosaltres per mitjà de:

 

a) correu electrònic:

ulleye@ulleye.com

 

b) correu postal:

ULLEYE

Apartat de Correus 170

46800 XÀTIVA

  

 


 

Presentació

 

            Fa uns deu anys, passejant entre les ruïnes del castell de Montesa en una vesprada assolellada de la tardor, em vaig trobar amb Josep Lluís i Beatriu, autors d’aquest llibre. El motiu d’aquesta visita era conéixer aquest monument, i aprofitava que s’obria al públic per presentar dos llibres sobre l’Orde de Montesa que havia acabat d’editar la Diputació de València, raó que havia portat al mateix lloc als autors del llibre que ara presentem.

            En aquell moment, Josep Lluís em proposà publicar un llibre seu sobre la història i patrimoni de Quart de Poblet que el propi ajuntament de la ciutat havia rebutjat editar. És així com decidírem iniciar una col•lecció de llibres que donara eixida als nombrosos treballs de recerca i divulgació històrica que estaven als calaixos dels seus autors sense possibilitat de veure la llum i que, pel seu interés, calia editar per a coneixement general. Aquesta col•lecció, que posteriorment titulàrem Una Ullada a la Història, es centraria en temes relacionats amb Xàtiva i la seua comarca, encara que posteriorment —com podrà veure el lector al catàleg existent al final d’aquest llibre— ha ampliat aquest espai geogràfic; sèrie de la qual formen part en aquests moments 34 títols, uns quans d’ells escrits per Josep Lluís i Beatriu, llicenciats en Història de l’Art i especialitzats en temes de ceràmica valen-ciana.

            El lector té a les seues mans un estudi complet del pintor i ceramista valencià més important de la segona meitat del segle XIX, Francesc Dasí. La seua obra es contempla en molts llocs i, entre ells, en espais públics de la nostra comarca i ciutat, Xàtiva. Aquesta obra suposà  un ressorgir artístic de la ceràmica valenciana, que va ser reconeguda en la seua època en ciutats com París o Viena, essent Dasí comparat amb artistes de la categoria de José de Ribera, l’Espanyoleto.

            Els autors no sols analitzen la biografia, la importància de la seua obra i el context de la vida d’aquest pintor ceramista —donant relació d’altres pintors ceràmics del XIX a València— sinó que aporten la transcripció d’un manuscrit inèdit d’un íntim amic de Dasí, Efrén Beltrán, datat en 1898, de la conferència que va impartir aquest en l’Associació Lo Rat Penat, de títol «El pintor cerámico D. Francesc Dasí». Al final del llibre es presenta un catàleg a color de gran part de l’obra coneguda de Dasí: 30 retaules ceràmics, que permeten  conéixer-la en tota la seua pleni-tud.

            Esperem que aquest nou títol en la col•lecció Una Ullada a la Història ajude a apreciar l’art ceràmic, del què el nostre País Valencià ha donat molts i importants fruits. I agraïm, des d’Ulleye, a Beatriu Navarrro i a Josep Lluís Cebrián el magnífic treball realitzat per a recuperar la figura de Francesc Dasí i contribuir al seu coneixement entre els nostres conciutadans.

 

Antoni López i Alemany

Novetlè, tardor de 2014

Comarca de La Costera

País Valencià   


 

SUMARI

 

 

Presentació

Antoni López Alemany                                                              5

                                                                             

 

 

 

Un manuscrit d’Efren Beltrán sobre Francesc Dasí                     7

 

La taulelleria valenciana del segle XIX. Els pintors                   11

 

Francesc Dasí i Ortega (1833-1892)                                        37

 

Transcripció. El pintor cerámico D. Francisco Dasí                  61

 

Il·lustracions. Obres de Francesc Dasí                                   101

 

 

 

 

Índice