Emili Balaguer i Perigüell,

mestre i amic

Xàtiva, 1942 – Alacant, 2014

Actes del Simposi d’homenatge

Xàtiva, 24 d’abril de 2015 

Descripción: Descripción: C:\Users\Ulleye\Pictures\anagramas\Ulleye\Ulleye.jpg

Col.lecció una Ullada a la Historia

 

© Ulleye d’aquesta edició, 2018.

 

ISBN 978-84-947138-9-7

Dipòsit Legal: V2402-2018

132 pàgines amb imatges en B/N – A5

 

Maquetació House Rose Disseny i Maquetació

Impressió: Byprint Percom, S. L., Picassent, Valencia.

 

Si us interessa adquirir aquest llibre, o altres de la col·lecció

“Una Ullada a la Història” consulteu el web:

 

http://www.xativa-llibres.com

http:// www.ulleye.com  (secció publicacions)

 

o contacteu amb nosaltres per mitjà de:

 

a) correu electrònic:

ulleye@ulleye.com

 

b) correu postal:

ULLEYE

Apartat de Correus 170

46800 XÀTIVA

  

 


 

Emili, el mestre i amic

Antonio López Alemany

Universitat de València

 

Quan vaig iniciar els meus estudis de Medicina en la Universitat de València, curs 1977-78, tenia clar el que volia, especialitzar-me en Oftalmologia. Venia de cursar els estudis de la recentment creada Diplomatura en Òptica en la Universitat Complutense de Madrid, anys 1974-77. El meu pare, Antonio López Barberá, era òptic des dels anys 60 a Xàtiva, i d'ací el meu interès pel tema dels ulls i de la visió.

 

En el transcurs de la meva formació com a metge vaig tenir coneixement i em vaig interessar sobre la importància de salut pública, amb referents en aquells moments com el doctor Ferrán Martínez Navarro, qui va contribuir a la creació dels serveis de salut pública de la recentment creada autonomia valenciana, i pels aspectes socials i històrics de la Medicina, en aquest apartat el meu referent va ser el professor José María López Piñero, catedràtic de la matèria en la meua universitat, alumne del professor Pedro Laín Entralgo, i que va crear una escola d'insignes doctors en la matèria. La meva única matrícula en tota la carrera va ser en Història de la Medicina. Alguns pensaran que pobre currículum, pot ser cert, però per a mi és una gran satisfacció ja que la vaig obtenir en l'única matèria de la carrera en la qual hi havia un “professor”, en unes altres, havienrecitadors de la medicina”. La veritat és que el professor López Piñero em va suspendre l'examen final, i després d'una llarga discussió en el seu despatx sobre l'ocorregut, vaig aconseguir una matrícula d'honor, tot no eren exàmens… eren coneixements adquirits i idees sobre els mateixos i un bon treball sobre una família de Xàtiva, els farmacèutics Artigues[1]. En aquell curs, el professor López Piñero em va animar a presentar-me als Premis Uriach d'Història de la Medicina, em va indicar que el meu treball sobre els Farmacèutics Artigues de Xàtiva ho mereixia. Al final no va ser així per una catàstrofe ocorreguda en els dies que estava finalitzant la seua redacció per als premis, la Pantanà de 1982. Quan estava al capdavant de la meua Olivetti redactant l'adaptació al que sol·licitava les bases del Premi Uriach, la ràdio de Xàtiva indicava la possible catàstrofe que anava a esdevenir si es desbordava el pantà de Tous, ràpidament em vaig presentar en l'ajuntament de Xàtiva per a oferir els meus serveis per a preparar l'ajuda als possibles damnificats, el meu amic Adolfo García, recentment mort, llavors Primer tinent d'Alcalde, em va indicar que em posara a les ordres del metge i, posteriorment bon amic, Manuel Espino Espino, qui s'estava encarregant de l'organització sanitària. Diversos dies dedicat a aquests menesters d'ajuda, van fer passar el termini de presentació.

 

Recorde que l'any 1984, becat per la Societat Catalana de Biologia, juntament amb altres alumnes de la Universitat de València, vaig poder assistir al XII Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana que es va realitzar a Benicàssim i que presidia el professor Emili Balaguer i Perigüell.

 

Després d'açò, i en finalitzar els meus estudis de Medicina, li vaig sol·licitar al professor José María López Piñero que accedira a dirigir la meua tesina de Llicenciatura sobre les epidèmies de còlera que havia patit Xàtiva en el segle XIX. El professor López Piñero em va contestar que no tenia més capacitat de poder dirigir mes treballs, tesines i tesis doctorals, que els que estava en aqueix moment dirigint, indicant-me que m'oferia la possibilitat de recomanar-me perquè aquesta adreça la realitzara un professor naxcut a la meua ciutat, el doctor Emili Balaguer i Perigüell, catedràtic d'Història de la Medicina de la Universitat d'Alacant i, com ell em va comentar “tan amant de Xàtiva com vostè”. Així és com jo vaig tenir coneixement del professor Emili Balaguer i Perigüell que ràpidament em va acceptar per a dirigir-me aquesta tesina. Al final i, després de diversos anys de treball en esglésies i altres arxius de Xàtiva i València, i trobades amb el professor Balaguer a Alacant i Bixquert per a anar perfilant la tesina, on tenia i té la seua casa d'estiu, vaig defensar davant un tribunal acadèmic universitari aquest estudi en 1986 en la Universitat d'Alacant. Record que en finalitzar la meua defensa, es va acostar a mi la professora del seu departament, i ara catedràtica d'Història de la Ciència, Rosa Ballester qui també em va ajudar amb els seus consells i indicacions en la meua tesina, i em va dir alguna cosa així comtots els de Xàtiva us cau la bava quan parleu de la vostra ciutat”, qui coneixia el tema en ser l'esposa del professor Emili Balaguer, “gran amant de Xàtiva”.

 

Després d'açò, va nàixer una bona amistat amb tots dos, Rosa i Emili, que contínua fins avui.

 

Anys després, en la tardor de l'any 2005, en el 500 aniversari de la mort de Lluís Alcanyís, Emili Balaguer i el que escriu, juntament amb Agustí Ventura, organitzarem a Xàtiva una sèrie de conferències en record i homenatge a l'insigne mèdic xativí. En aquest homenatge van col·laborar el Consell València de Cultura, Universitat de València, Universitat “Miguel Hernández” d'Elx, Biblioteca Valenciana, Fons Nicolau Primitiu, Institut Milà i Fontanals del CSIC de Barcelona, Asociació Cultural Ulleye i la imprenta Papiro, i desgraciadament, va rebutjar la proposta l'Ajuntament de Xàtiva governat pel PP d'Alfonso Rus.

 

Aquestes paraules són un resum d'una amistat nascuda de la “recerca científica” i portada ambXàtivacom a espai de les nostres reflexions i vides.

 

Xàtiva, ha de saber reconèixer a aquells i aquelles xativins que han aportat coneixement i comportaments positius per a la ciutadania i açò és l'origen d'aquest simposi d'homenatge al professor Emili Balaguer i Perigüell dut a terme el 24 d'abril de 2015, un dia abans d'aqueix referent per als amants del nostre País Valencià, el 25 d'abril, que fa referència als fets ocorreguts en 1707 i que tant van afectar a Xàtiva.

 

Volem agrair des de Ulleye, la participació dels ponents, especialment a la professora Rosa Ballester per les seues indicacions i consells, i assistents a aquest simposi el reflex del qual del que va ocórrer són aquestes actes

 

Dr. Antoni López i Alemany

Novetlè, estiu 2018

Comarca de La Costera

País Valencià   


 

 

 

 

 

Índice

                                                                                              

Emili Balaguer i Perigüell, mestre i amic

 

Antoni López Alemany    

 

 

V

 

 

Emili Balaguer i Perigüell

Agustí Ventura i Conejero

 

1

 

 

Popularització mèdica davant la pesta a la València del primer Renaixement: el cas de Lluís Alcanyís (c.1440-1506) 

Jon Arrizabalaga

23

 

 

Medicina i gènere. La incorporació de les dones a la Medicina.

Ramon Trullenque Peris

 

49

 

 

L’aportació d’Emili Balaguer i Perigüell (1942-2014) als congressos de Metges i Biòlegs de llengua catalana

Josep Xavier Esplugues i Pellicer, Josep Bernabeu-Mestre

 

 

65

 

 

La aportación de Emili Balaguer i Perigüell a la historiografía médica valenciana

Rosa Ballester Añon

83

 

 

Simposi d’homenatge: Programa i imatges

97

 

 

Cataleg d’Ulleye, llibres, música i art

105

 [1] López Alemany, A.   Farmacèutics Artigues. Xàtiva, 1735 -1976.   Papers de la Costera, 1992. Núm 7-8.  Pàgs. 145-61.