Cinc-cents anys del convent de la Consolació.

Un homenatge a

Lorenzo Hernández Guardiola

Actes de les XII Jornades d’Art i Història

Xàtiva 2020

 

PVP 12 €

 

Descripción: Descripción: C:\Users\Ulleye\Pictures\anagramas\Ulleye\Ulleye.jpg

Col.lecció una Ullada a la Historia

 

© Ulleye de esta edición, 2021

 

ISBN 978-84-122272-5-3

Dipòsit Legal: V-2065-2021

 

Impresión: Byprint Percom, S. L., Picassent.

 

Composición: House Rose Disseny i Maquetació, Novetlè

 

Si os interesa adquirir este libro, o otros de la colección

“Una Ullada a la Història”

consultad la web:

 

http://www.xativa-llibres.com

http:// www.ulleye.com  (secció publicacions)

 

o contactar con nosotros si nos quieren hacernos llegar su opinión,

sugerencias o si quieren proponer una nueva publicación:

 correo electrónico:

ulleye@ulleye.com

 

correo postal:

ULLEYE

Apartado de Correos 170–––

46800 XÀTIVA  

 


 

Agraint a les persones i institucions
 
El lector té a les seues mans les actes de les XII Jornades d'Art i Història, realitzades, com en les seues anteriors edicions, a la ciutat de Xàtiva, a l'agost de 2020. Els treballs que els seus ponents ens van voler fer arribar formen part d'elles, i les imatges les complementen. Sense el treball dels investigadors que van participar no hauria sigut possible aquest llibre, per això volem agrair-los la seua participació any rere any.
En aquesta edició, el tema central va ser una institució per cinc vegades centenària, el convent de les Dominicanes de la Consolació, fundat en 1520, i que hui en dia encara continua la seua labor religiosa i social a la ciutat. Malauradament, per a ser una institució amb tan ampli curriculum vitae, les institucions oficials de la ciutat han ignorat la commemoració dels seus cinc-cents anys de vida. L'activitat social d'aquesta institució en els últims anys ha sigut significativa i ha ajudat a molts ciutadans i ciutadanes a poder continuar vivint dignament en la nostra ciutat. Hem volgut ressaltar la seua història a través de la ploma del cronista oficial de Xàtiva, Agustí Ventura i Conejero, i la seua vida actual, en les imatges de Francesc Barberà. Moltes gràcies a aquesta institució i a la comunitat que l'habita actualment per la seua dedicació a la ciutat de Xàtiva i a les persones que l'habiten.
Un altre tema central d'aquesta edició ha volgut ser l'homenatge a Lorenzo Hernández Guardiola. Lorenzo ha sigut un dels autors més prolífics en història de l'art de la nostra àrea geogràfica. Nascut a Alacant, catedràtic de Història, ha col·laborat en les edicions de Ulleye en diversos llibres d'investigació en història de l'art,   articles i ponències presentades en diverses edicions d'aquestes Jornades d'Art i Història, i dues novel·les  recentment publicades. La seua personalitat i coneixements en el camp d'història de l'art li va permetre múltiples publicacions i direcció d'esdeveniments en aquest camp de la ciència, com l’edició de la Llum de les Imatges a Alacant, però a més la seua activitat literària el dugué a obtenir diversos premis. Els professors Albert Ferrer, de la Universitat de València, i José Luis Ferris, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, desenvolupen en sengles articles la personalitat de Lorenzo i la seua obra en els camps de la història de l'art i la literatura.
L'obra de Joan de Joanes, creada per a la cartoixa de Valdecrist, i l'obra del ceramista Vicent Camarlenc, són analitzadesa per sengles estudis de Javier Martínez Marqués i Josep Lluís Cebrián i Molina, respectivament.
Josep Sanchis Martínez ens introdueix en el que ha sigut una indústria fonamental per a la vida de Xàtiva, la indústria càrnia, i ens relata les diferents empreses i persones relacionades amb ella des d'època medieval.
Les XII Jornades es van complementar amb visites a Bocairent, de la mà del seu exalcalde Josep Vicent Ferre i Domínguez; la visita a l'església del convent de la Consolació, de la mà d'Agustí Ventura i Conejero, i a la torrassa del castell menor de Xàtiva, acabat de restaurar, de la mà del seu arquitecte, Vicent Torregrosa i Soler.
A tots —comité director, ponents, guies i assistents— donem les gràcies, en aquesta edició, que es va realitzar en el que va ser l'església del convent de Sant Doménec de Xàtiva, a causa de la situació pandèmica del COVID-19, que ens estava afectant. 
Esperant que aquestes actes permeten conéixer el que en elles es va dir i va veure.
 
Antonio López Alemany 
Universitat de València
Novetlè, estiu de 2020

 

Índex

 

Agraint a les persones i institucions

Antoni López i Alemany. Universitat de València

VII

 

 

Vicent Camarlenc, pintor ceràmic del segle XIX

Josep Lluís Cebrián i Molina

1

 

 

Lectura del retablo de San Sebastián, San Bruno y San Vicente Ferrer. Epidemias, fe y su reflejo en el arte

Javier Martínez Marqués

21

 

 

Xàtiva i les Muntanyes. La governació foral de Xàtiva

en vespres de la Germania

Vicent Terol i Reig

67

 

 

Carnissers a Xàtiva

Josep Sanchis i Martínez

93

 

 

Cinc-cents anys del convent de la Consolació de Xàtiva

109

 

 

La comunitat del convent de les Domincanes de la Consolació avui dia

Francesc Barbera Mejias

111

 

 

Els 500 anys del convent de Dominicanes de la Consolació de Xàtiva.

Agustí Ventura i Conejero

119

 

 

Hierónima d’Aragó, monja de la Consolació

Agustí Ventura i Conejero

138

 

 

Anexe 1: El manucrit de Na Hierónima

Agustí Ventura i Conejero

161

 

 

Anexe 2: Document: pergamí nº 1554 de la Catedral, 11’5 cm. d’altura per 13 cm. d’amplària, datat a València, 2 de maig de 1545 de Na Hierónima d’Aragó i Guzman

163

 

 

Anexe 3: El rei Ferran II d’Aragó, el Católic, nomena batle de Xàtiva a Lluis de Fenollet

167

 

 

Anexe 4: El batle de Xàtiva es converteix en subrogat de Lluis de Fenollet

173

 

 

Homenatge a Lorenzo Hernández Guardiola

177

 

 

Lorenzo Hernández Guardiola (1953-2018):

L’ofici d’historiar l’art, l’art d’escriure

Albert Ferrer Orts

179

 

 

Los girasoles son almas

José Luís Ferris

207

 

 

Crònica gràfica de les XII Jornades d'Art i Història

213

 

 

Cartell, programa e imatges de les XII Jornades d’Art i Historia 2020

215

 

 

Catàleg dels llibres, art i música d'Ulleye

227

 

 

 

Índice