Descripción: C:\Users\Ulleye\Documents\Ulleye\portadas de libros\La Catedralitat de Xativa.jpg

LA CATEDRALITAT DE XÀTIVA

L’esglèsia xativina dels segles XVI, XVII i XVIII

 

Agustí Ventura i Conejero

Cronista Oficial de Xàtiva

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: C:\Users\Ulleye\Pictures\anagramas\Ulleye\Ulleye.jpg

Col.lecció una Ullada a la Historia

 

© Ulleye d’aquesta edició, 2011.

 

ISBN 13  978-84-937878-8-2

 

Dipòsit Legal:

Coberta i contracoberta: House Rose Disseny i Maquetació

  Imprimeix : Publidisa

 

Si us interessa adquirir aquest llibre, o altres de la col·lecció

“Una Ullada a la Història” consulteu el web:

 

http://www.xativa-llibres.com

http:// www.ulleye.com  (secció publicacions)

 

o contacteu amb nosaltres per mitjà de:

 

a) correu electrònic:

ulleye@ulleye.com

 

b) correu postal:

ULLEYE

Apartat de Correus 170

46800 XÀTIVA

  

 


 

Presentació

 

 

            El paper de l'Església Catòlica en la història de Xàtiva al llarg dels molts segles de vida i existència de la ciutat ha sigut i, inclús ho és, d'alta presència en la vida social i, inclús, política. Això es manifesta de forma tangible en l'important patrimoni, moble i immoble, que ha atresorat al llarg de molts segles creat per la seua capacitat de convéncer els ciutadans que habitaven Xàtiva de la necessitat d'ells per a la seua labor religiosa.

 

            Esglésies, convents, ermites i un altre tipus d'immobles cobrixen l'espai urbà i extraurbà de la ciutat actualment i altres, per les vicissituds de la història i dels interessos de cúria religiosa, han quedat en la memòria dels ciutadans o en els papers que es conserven en els distints arxius de la ciutat. Però no sols això és representatiu del poder de l'església a Xàtiva al llarg de la història sinó també cal ressaltar el paper de diferents membres de la dita confessió religiosa que des del seu origen a Xàtiva han desenrotllat la seua labor tant en ella com més allà de les seues fronteres com a Papes, Arquebisbes, Clergues, Inquisidors, Missioners, Monjos i Monges, Teòlegs, etc.

 

            Com podem observar en el text origen d'este volum, també Xàtiva i la seua Cúria va voler tindre un paper més important en la tela d'aranya de l'organització de l'Església Catòlica a través de sol•licitar la creació d'un Bisbat a Xàtiva i amb això transformar la Seu de Xàtiva en Catedral. Per a això diverses vegades s'intentà portar esta proposta a la jerarquia d'esta religió i en les dites ocasions es va poder veure la resposta negativa de la dita jerarquia de repartir el poder terrenal de l'església catòlica. Per a això Agustí Ventura i Conejero presenta una sèrie de textos produïts en la seua llarga i intensa activitat investigadora que ens porta a conéixer esta presència de l'Església Catòlica a Xàtiva i dels seus amagatalls.

 

            Ulleye vol agrair a Agustí Ventura la seua important labor investigadora de què és fruit el volum que té el lector en les seues mans.

 

 

Dr. Antoni López i Alemany

Novetlè, primavera 2012


TAULA DE CONTINGUTS

 

Presentació                                                                 

VII

                                                                                   

 

I. LA QÜESTIÓ DE LA CATEDRALITAT

1

 

 

   La divisio provincial romana

4

   La frontera del Xúquer, l’altre regne

5

   La capitulació de l’alcaid Abu Bequer Banu Isa el rei en Jaume

8

   La consagració de la mesquita major de Xàtiva, “sede vacante”,   

   pel bisbe d’Osca Vidal de Canyelles

9

   El bisbe d’Osca Vidal de Canyelles

13

   La dedicació de la Seu de Xàtiva

14

   El testimoni d’altres cronistes

15

   Cronologia dels fets

17

   La Catedralitat en temps de Jaume II

20

   El titol de ciutat en temps de Pere IV

21

   El rei Martí en 1409

23

   Alfons el Magnànim

24

   La visita de Roderic de Borja en 1473

25

   L’arquebisbe Sant Tomàs de Villanueva (1545- 1555)

27

   Felip II en 1586 i 1594

  27

   Les Corts del Regne de 1626 i 1645

32

   Carles II, any 1688

33

   El memorial de 1688

37

   L’oposició de València

39

   Després de la crema de Xàtiva en 1707

39

   Els memorials de 1760

41

   El memorial de València i les crítiques de don Alonso Català i    

   don Pedro Laforcada y Miranda en 1761

43

   El penediment del bisbe d’Oriola Josep Tormo en 1786 

49

   Un nou intent en 1795, en temps de Carles IV

53

   El testimoni d’Antoni Mateo Pueyo

53

   La qúestió dels arxius parroquials: mossen Vicent Hellin

56

   L’actuació de Joaquim Llorenç Villanueva

59

   Les Corts de Cadis de 1814

60

   El trienni liberal (1820-1823)

63

   Les darreres temptatives en 1834 i 1847

67

 

 

II. CONVENTS DE LA CONQUISTA O D’EPOCA MEDIEVAL

69

 

 

   1) Mercedaris

72

       El convent dels Mercedaris

74

       El canonge de Barcelona Guillem Bernat de Sant Romà

77

       El cinqué mestre Pere d’Amer (1271-1301)

81

        Dues alqueries en l’horta de Xàtiva: Beniabdumel i Benicaró

82

       L’esglèsia de Sant Miquel

84

       Discordia entre els mestres laics i sacerdots (1301-1319)

86

       La donació provisional de Sant Feliu en 1358

88

       Els segles XVI i XVII

89

       Censals de moriscos de 1609 i 1683

91

       La construcció de la nova esglèsia

95

       La confraria de Sant Miquel

98

       El Pare Presentat i la devoció a l’Ecce Homo

99

       Setmana Santa

100

       La guerra del francés

101

       La desamortització de 1835

102

 

 

   2) Dominicans

104

       Els frares de la penitència de Jesucrist

105

        La fundació del convent dels Dominicans de Xàtiva

106

       L’escola de llengües orientals

108

       Les obres del convent

113

       La confraria de la Vera Creu

117

       Any 1448

117

       El Pinar dels Frares després de l’expulsió dels moriscos

119

       Segle XVIII

121

       El testament d’un austriacista

121

       Alfons Roger de Llòria

123

       Frares il.lustres del convent

124

       La desamortització

125

 

 

  3) Franciscans

126

      Escola de gramàtica i logica

128

     Any 1448

130

      Segle XVII- XIX

131

      Setmana Santa: el Crist de la Columna

132

      La confraria de la Sang

132

      Les funcions de Setmana Santa

133

      La desamortització i la caserna o quarter d’infanteria

136

 

 

 4) Trinitaris

139

     Cofraria de la Sanctissima Trinitat en 1401

144

     Documentació dels segles XVII - XIX

144

     La desamortització

145

 

 

 5) Monestir de Santa Maria Magdalena de l’Algema o Montsant

149

     El Palau de l’Algema de Xàtiva es la casa del Rei

150

     La inundació d’Alzira en la tardor de 1304

153

    Adscripció a la regla del Cistell

154

    Trasllat definitiu d’Alzira a Xàtiva

155

     Altres documents del monestir

156

     Els capbreus de 1527 i 1580

157

     L’expulsió de les monges en 1580

159

     Els monjos del priorat de Montsant

160

     La guerra del francés

161

     Els darrers anys

161

 

 

 6) Santa Clara

163

     Lla conclusió del monestir

167

      El testament de Margarita de Lloria i Entença en 1341

167

      La sentència arbitral del bisbe de València en 1351.- La tercera  

      part de les rendes

168

      Els ingressos en 1448

169

      L’enderrocament del convent en 1358 i la reconstrucció en   

      1368 dins els murs

170

      Les despeses en 1448

171

      La donació de Calp i Altea a Alfons el Vell i despres a Rodrigo    

      de Rebolledo

172

     La fàbrica de l’esglèsia en 1403-1409

173

      Llistat de les abadesses conegudes

173

      La venda de la terça part del senyoriu de Calp i del Puig

174

      La documentació dels segles XVI i XVII i els processos  

      d’Alcoi

175

     Segle XVIII

177

     Segle XIX i XX i un final en 2001

177

 

 

III. CONVENTS D’EPOCA MODERNA

179

 

 

 1) Consolació

181

     Na Jerónima d’Aragó

187

     El segle XVII abans de la guerra de Successió

188

     Segle XVIII i XIX

190

 

 

 2) Agustins

192

     Trasllat en 1617

193

      Ermita de les Santes abans de sant Salvador i antiga sinagoga

193

      Obres en l’esglèsia de sant Sebastià o sant Agustí

194

      Un document inedit sobre la construcció de l’esglèsia de sant

      Sebastià en 1518

195

      Fills il.lustres

198

      La massacre, de 24 de maig de 1707

198

      Segles XVIII i XIX

199

      La desamortització

201

 

 

 3) Carmelitans

203

     Segle XVII

205

     La guerra de Successió

206

     El crucifix o Crist del Carme

209

     Segle XVIII i XIX

212

      La desamortització

213

 

 

 4) Alcantarins de sant Onofre

214

      La construcció d’un nou convent en 1715 dins les muralles vora   

      el portal de Cocentaina: Sant Onofre el Nou

215

      Segle XIX

222

      Desamortització

222

 

 

 5) Caputxins de sant Antoni de Padua

224

     Desamortització

226

 

 

NOTES, ARXIUS CONSULTATS, BIBLIOGRAFIA

227

 

 

APENDIX

241

 

 

    Carta de Josef Tormo

243

 

 

    Dictamen de la Comision de Legislación

247

 

 

   Cataleg  de “Una Ullada a la Historia”

275