Ibn Hazm

Ramón Simarro

Joan Fuster

Vicent Gómez

XIV JORNADES D’ART I HISTÒRIA

Xàtiva 2022

Actes

 

 Formato A5, 414 páginas,

PVP 17 €

 

Descripción: Descripción: C:\Users\Ulleye\Pictures\anagramas\Ulleye\Ulleye.jpg

Col.lecció una Ullada a la Historia

 

© Ulleye de esta edición, 2023.

ISBN 978-84-125720-5-6

Dipòsit Legal: V-1027-2023

Diseño; Rose House Disenny i Maquetació

  Imprime: Liberis

 

Si os interesa adquirir este libro u otro de la colección

“Una Ullada a la Història” mirar en

 

http://www.xativa-llibres.com

http:// www.ulleye.com  (secció publicacions)

 

o contactar con nosotros por medio de

 

a) correo electrónico:

ulleye@ulleye.com

 

b) correo postal:

ULLEYE

Apartado de Correo 170

46800 XÀTIVA

  

 


 

Un breu repàs a l'origen i evolució de les Jornades d'Art i Història

 

Fa uns anys, exactament al juliol 1996, presentarem a la primera autoritat municipal de Xàtiva del moment, el projecte de creació d'una universitat d'estiu a Xàtiva. Dos camps i dues projeccions la limitarien, un d'abast internacional, la Visió en tots els seus aspectes possibles: orgànics, patològics, funcionals, psicològics, visió artificial, etc., i un altre d'abast regional que tenia com a centre Xàtiva amb una mirada multidisciplinària. El primer edil va mostrar gran interés, va demanar que la documentació que es tenia preparada d'ella sobre la seua creació, estructura, consell social, etc. es presentarà en el registre de l'Ajuntament, així es va fer, i mai vam obtindre resposta. Era un projecte ambiciós, però el context universitari on ens movíem ens permetia pensar en la possibilitat que Xàtiva tinguera, almenys, una referència universitària.

 

Anys després, i després de l'aparició de Ulleye com a editorial de temes relacionats amb Xàtiva, la seua comarca i país, en conversa amb Josep Lluís Cebrián, pensarem en reprendre el tema sol en el seu aspecte regional centrat en Xàtiva. Així van nàixer les Jornades d'Art i Història que han aconseguit catorze edicions. Aquest llibre conté les actes de la 14a edició.

A través de José Luis vaig tindre l'oportunitat de prendre contacte amb Albert Ferrer, Josep Mari Lozano i Beatriu Navarro, experts en Història de l'Art, que han sigut el nucli central de la programació dels continguts de les Jornades. Al costat d'ells molts altres experts, 118, en diferents aspectes de la història, art, patrimoni, música, etc. han impartit 134 conferències, han guiat 42 visites al patrimoni local, comarcal i de país, han presentat 2 exposicions de ceràmica i pintura-escultura, i s'han realitzat 3 concerts, en l'últim amb l'estrena absoluta d'una obra per a piano i electrónica de Joan Gómez Alemany. A tots ells i elles, moltes gràcies per la seua presència sense la qual aquestes jornades no hagueren sigut possibles.

No hem d'oblidar als diferents patrocinadors en la mesura del possible, com el Taller de Ceràmica Valls 16 i la impremta Papiro, tots dos de Xàtiva.

Gràcies, moltes gràcies, a tots els ponents, patroci-nadors i als assistents a les mateixa que sense la seua pre-sència quasi fidel no hagueren tingut lloc les Jornades d’Art i Historia.

 

Les actes, catorze publicacions, són el reflex de l'esdevingut en les Jornades. Podran ser consultades i amb això ser suport a noves investigacions.

 

Amb la publicació de les actes de les XIV Jornades posem fi, almenys temporalment, a l'organització d'aquestes Jornades de caire anual. Igual que es van crear, es finalitzen, pensant en la importància de la història i patrimoni de Xàtiva i comarca per a les generacions actuals i futures.

 

 

Antonio López Alemany

Universitat de València

Novetlè, primavera de 2023

 

____________________________________________________________

 

Jornades i llibres, lliures i independents, fins el final

 

El naixement de l’editorial Ulleye a Xàtiva comportà un broll d’aigua fresca en el panorama cultural que s’ha reflectit no només en la publicació d’un munt de llibres sobre els més diversos temes, la gran majoria sobre la capital de la Costera, la seua comarca i les comarques centrals del País Valencià. La seua irrupció també ha significat el reviscolament de tot el que envolta la indústria llibretera, sobretot el coneixement d’un bon nombre d’autors que han pogut deixar escrit negre sobre blanc les seues lletres en forma de novel·les, articles de premsa, Cds, estudis i investigacions de caràcter monogràfic i miscel·lani impagables –fins i tot reedicions imprescindibles- que han trobat en el projecte del Dr. Antoni López Alemany, alma mater, un conducte lliure i independent on difondre tant d’esforç intel·lectual acumulat.

 

L’ingent quantitat i qualitat de les obres d’Ulleye després de tres dècades d’existència són prova fefaent que fa més qui vol que qui pot, des de la màxima que els llibres ens fan més lliures i independents en una societat tan necessitada de referents sòlids per madurar i crèixer democràticament. Una missió que ha guiat les passes de l’editor partint de la base de la seua estima incommensurable per Xàtiva, els territoris que conformaren la seua Sotsgovernació i, més enllà, al país en què s’enquadra i la realitat històrica, lingüística i sociocultural de què forma part secularment.

 

Al capdavall, els sòlids fonaments que l’inspiraren a ell i a l’historiador de l’art xativí Josep Lluís Cebrián i Molina a organitzar les ‘Jornades d’Art i Història de Xàtiva’, un ambiciós programa en forma de cursos d’estiu que s’ha desenrotllat sense interrupció entre 2009 i 2022, pandèmia inclosa.

 

Unes Jornades d’Art i Història en què han participat al llarg dels anys milers d’assistents al caliu de desenes d’especialistes en moltes matèries que, en diverses convocatòries, situaren la ciutat com a referent en aquesta mena d’activitats culturals on es combinaren conferències, taules redones, presentacions de llibres, projeccions de documentals inèdits, exposicions, homenatges, visites guiades ad hoc i concerts musicals. Gairebé tres lustres d’activitat frenètica durant els primers dies d’agost, celebrada indistintament en la Casa de Cultura, l’església del convent de Sant Domènec o el Museu de Belles Arts i la publicació puntual en forma d’actes de tot el que ha donat de si: molt, moltíssim. Aquest llibre que el lector té ara entre mans n’és prova fefaent, encara que amb ell es tanca una etapa prodigiosa per a Xàtiva en ser el darrer llibre d’actes de la convocatòria de tancament de les Jornades d’Art i Història.

 

            Aquestes Jornades ja formen part de la memòria viscuda intensament durant catorze edicions. Ulleye ha fet la seua part, amb la col·laboració totalment desinteressada de Josep Lluís Cebrián i Molina, Albert Ferrer Orts i Josep-Marí Gómez Lozano, els seus directors que, des de l’inici de l’aventura, feren tot allò (im)possible per innovar, superar-se i donar-li llustre intel·lectual. Cal remarcar també la llavor de la historiadora Beatriu Navarro, la qual es va encarregar de l’edició dels llibres d’actes de les Jornades durant les primeres set convocatòries, a més de les xarxes socials.

 

Només resta agrair als assistens la seua devoció anual per acudir puntuals a la cita, així com als ponents, guies i col·laboradors el seu entusiasme per gaudir d’uns dies dedicats a l’Art, la Història, el pensament, la reflexió i el coneixement en primera mà del patrimoni nostrat en un ambient decididament deliciós i distés.

 

Josep Lluís Cebrián i Molina, Albert Ferrer Orts i Josep-Marí Gómez Lozano


 

Index

 

Un breu repàs a l'origen i evolució de les Jornades d'Art i Història

Dr. Antoni López i Alemany. Universitat de València

VII

 

 

Jornades i llibres, lliures i independents, fins el final

Josep Lluís Cebrián i Molina, Dr. Albert Ferrer Orts,

Dr. Josep-Marí Gómez Lozano

IX

 

 

El collar de la coloma

Dr. Antoni Martínez i Revert

1

 

 

L’assalt als dos molins de Rovira de Xàtiva el 18 de desembre de 1427. Informe del procurador fiscal del 3 de febrer de 1428

Agustí Ventura i Conejero

27

 

 

Ramón Simarro Oltra (Novetlè, 1819- Xàtiva, 1855),

aproximación a su biografía

Dr. Antonio López Alemany

97

 

 

Xàtiva i Fuster: el discret encant de la modernitat

Dr. Vicent Artur Moreno

143

 

 

Joan Fuster, els Països d’Òc, els Països Catalans i la clau

Dr. Lluís Fornés i Pérez-Costa

171

 

 

Joan Fuster, la tertúlia dels dilluns

Agustí Ventura i Conejero

213

 

 

Trajectòria vital i creativa de Vicent Gómez García

Dr. Josep-Marí Gómez Lozano

225

 

 

Vicente Gómez García 2012-2022, un homenaje audiovisual

Joan Gómez Alemany

249

Peripècies i malaurances del cavaller xativí Francesc Sanç de la Llosa i Borja (ca. 1533 – 1590)

Josep Vicent Ferre Domínguez

275

 

 

El retablo de la Pasión de Cristo o Retablo de L'Olleria

Dr. Víctor García Enguix

303

 

 

El pintor Onofre Falcó i el retaule dels Principats

Josep Lluís Cebrián i Molina, Beatriu Navarro i Buenaventura

369

 

 

Crònica gràfica de les XIV Jornades d'Art i Història

379

 

 

Cartell, programa e imatges de les XIV Jornades d’Art i Historia 2022

381

 

 

Catàleg dels llibres, art i música d'Ulleye

389

 

 

Volver a principal